×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2022-09-09  

Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.

Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.

Det var en debatt mellan Moderaternas Anders Åhrlin och Socialdemokraternas John Johansson på Stortorget i Örebro, moderator var även denna gång Magnus Riseby och han gjorde ett bra jobb med att försöka hålla de två politikerna i den lokala politiken och inte sväva ut i rikspolitiken för mycket.


© 2022 Johan Gullberg - knytpunkt.com
5 Klickbara bilder.

Det var en debatt mellan Moderaternas Anders Åhrlin och Socialdemokraternas John Johansson på Stortorget i Örebro, moderator var även denna gång Magnus Riseby och han gjorde ett bra jobb med att försöka hålla de två politikerna i den lokala politiken och inte sväva ut i rikspolitiken för mycket.

Framtida Örebro.

John Johansson fickinleda med att berätta hur framtida Örebro kommer att se ut om Socialdemokraterna får fortsatt förtroende att styra kommunen.
Socialdemokraterna har tre huvudfrågor i det här valet berättade John Johansson och att bryta segregationen är en viktig fråga, Örebro är en segregerad stad och det skapar problem med skolresultat, arbetslöshet och gängkriminalitet.
Andra huvudfrågan är att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, Sverige har den mest söndermarknadiserade skolsystemet och så kan vi inte ha det och det ska heller inte vara vinstjakt i äldreomsorgen och vården så vi behöver ta tillbaka kontrollen och låta skattemedel gå dit de behövs och inte till företags vinster.
Sverige ska också ta ledningen i klimatarbetet och samtidigt ha fokus på arbetstillfällen under vägen, Sverige behöver ställa om så att vi klarar klimatmålen.
- Vi är en segregerad stad, vi lever i ett segregerat land, vi måste bryta segregationen sa John Johansson.

Vi har ett otryggt Örebro som jag inte ställer upp på sa Anders Åhrlin, som gammal polis så gör det ont i hjärtat när han hör människor säga att Örebro är otryggt. Moderaterna vill bekämpa narkotikan, se till att barn och unga klarar godkända betyg i skolan och de vill göra en grön omställning så att människor inte ska behöva oroa sig för elräkningen.
Moderaterna vill ta sig an problemen på riktigt och göra en politik som människor kan känna igen sig i istället för handlingsprogram och fina ord.
- Riktig politik för riktiga människor sa Anders Åhrlin.

Miljö och klimat.

Det finns mycket som behöver göras i Örebro kommun för klimatomställningen är på riktigt talade Anders Åhrlin om och vi behöver göra mer av det som ger effekt i klimatarbetet, Örebro kommun ska energieffektivisera så mycket som det går och näringslivet och privatpersoner behöver också klimateffektivisera, men en väldigt viktig sak är att elledningarna i marken fungerar som de ska så att elen kan ta sig dit den behövs med tillräcklig kapacitet för vad den ska användas till, Örebro behöver också laddstolpar för elfordon och inte minst så måste industrin få hjälp med att ställa om.
Örebro kommun har fler vägar att använda i omställningen så som upphandling av tjänster som sätter miljöarbetet högt.
- Det kräver el infrastruktur för att vi ska lyckas på riktigt sa Anders Åhrlin.

Miljöarbetet är centralt i Örebro kommun sa John Johansson när det kommer till höga elpriser så är det ett europeiskt problem och inte bara ett problem för Sverige.
John Johansson vill se fortsatta investeringar i vindkraft och det behövs en laddinfrastruktur för de som har möjlighet att gå över till elbil men biogasen behövs också så att samhället inte är enbart beroende av el, biogasen ska finnas med som en backup och kunna tas till vid behov.
- Vi behöver fortsätta investera i de vindkraftverk som vi har byggt i Örebro kommun och som gör att vi nu betalar lägre elräkningar och fler lärarlöner sa John Johansson.

Kärnkraft, ja eller nej?

Vi har under lång tid byggt upp vår industri tack vare en otrolig vattenkraft i norr och kärnkraft i söder sa Anders Åhrlin, kärnkraft och vattenkraft gav oss en ren och planerbar energi och det hade inte övriga Europa i samma utsträckning och det var vår konkurrenskraft och att elen har blivit så dyr är resultatet av politik och det är Socialdemokraterna som har skapat den här situationen.
- Det är politik som det här handlar om, det är Socialdemokraterna som har skapat den här situationen, ni vägrar reda upp den sa Anders Åhrlin.

John Johansson svarade med att det där är bland det mest felaktiga man kan tänka just nu, vi har en elöverproduktion i Sverige idag och vi exporterar el till Europa eftersom vi är med i den gemensamma elmarknaden och det diskuteras just nu hur det ska bli i framtiden.
Det var marknaden som lade ner kärnkraften det säger Vattenfalls VD, vi behöver säkra upp elproduktionen men vi behöver göra det på ett hållbart långsiktigt sätt och kärnkraften är inte den snabbaste lösningen.
- Vi Socialdemokrater är inte emot kärnkraften det var marknaden som lade ner kärnkraften sa John Johansson.

Klimatomställning är viktig.

Örebro behöver göra en klimatomställning och när det byggs nytt eller renoveras så ska klimatomställningen finnas med och ligga i fokus och det har gjorts många bra projekt i Örebro kommun sa Anders Åhrlin och det arbetet ska fortsätta naturligtvis, det behöver intensifieras och ny teknik behöver också användas allt eftersom forskningen går framåt inom det området men Anders Åhrlin kom till baka till att elöverförings kapaciteten i hela Örebro kommun är nyckeln för att kunna göra en omställning i kommunen.
- Det vi måste göra är att se till att vi har en ordentlig elöverförings kapacitet i hela kommunen så att man kan ställa om så att man kan bygga laddstolpar där det behövs sa Anders Åhrlin.

John Johansson inledde sitt svar med att ta den utsträckta handen och sa att om Moderaterna tycker att vi ska kommunalisera elnätet så kan de vara med på det, han fortsatte med att det är viktigt att lyssna på den teknik som finns och de som kan det och konceptet för Tamarinden är något som Socialdemokraterna vill utveckla.
Tamarinden är det första bostadsområdet som kan producera, lagra och distribuera el inom det egna området och det är oavsett vilka som äger husen och det är något som Socialdemokraterna vill sprida över hela Örebro som ett sätt att få ned elkostnaderna.
- Vi vill att Örebro ska bli Sveriges första smarta stad där vi sprider det här sa John Johansson.

Vinster i välfärden.

John Johansson talade om vad de menar med att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och det är bland annat att kommuner ska ha möjlighet att säga nej till friskolor som vill etablera sig i kommunen, de är inte emot friskolor men systemet idag fungerar inte och de vill ha ett system som gör att alla skolor blir bra, de vill även reformera kösystemet till skolor så att alla barn ska ha möjlighet att välja skola, även barn som är födda sent på året eller barn som kommer med sina familjer till Örebro ska ha samma möjlighet att välja skola, marknadsföringen av skolor ska också bli mer neutral än vad den är idag.
Socialdemokraterna är inte emot friskolor men det behövs ett bättre regelverk än vad det finns idag, Sverige har världens mest söndermarknadiserade skolsystem idag så de vill göra om systemen så att det blir rättvisare och att det inte ska vara skolföretagen som bestämmer om skolorna utan det ska vi alla göra tillsammans.
- Vi vill ta tillbaka kontrollen så att alla barn får gå i bra skolor sa John Johansson.

Moderaterna vill koncentrera sig på individens bästa, elevens bästa och göra det så bra som det går talade Anders Åhrlin om och att utveckla verksamheterna och att de blir bättre, vi behöver spara när det behövs och gasa när det behövs.
Skillnaden mellan Moderaterna och Socialdemokraterna är egentligen rätt enkel, Socialdemokraterna vill styra genom att tala om för dig vad som är bästa beslutet medan Moderaterna vill att du själv ska kunna välja hur du vill ha det, du ska kunna välja skola eller omsorg, du ska själv kunna välja det som är bäst för dig.
- Ett företag som får möjligheten att gå med vinst kommer ju också återinvestera sa Anders Åhrlin.

Roligt med debatt på Stortorget.

Anders Åhrlin berättade efter debatten att det var roligt att få ha en debatt på Stortorget och båda två var laddade nu i slutspurten av valrörelsen.
Slutspurten är igång och Anders Åhrlin sa att det känns bra även om han nu inte kommer ihåg hur många dörrar han knackat på eller hur många han pratat med vid valstugan, men intresset för Moderaternas Örebropolitik har varit stort och han tror att människor vill se ett alternativ till dagens styre i Örebro.
Det var bra frågor som de fick svara på under debatten och de speglade frågorna han har fått vid valstugan men han fick inte fram allt han skulle vilja under debatten men när det är en tidsgräns så får man acceptera det.
- Jag har knackat jag vet inte hur många 100 kanske 1000 dörrar, träffat väldigt många här i valstugan, fått mycket fin respons sa Anders Åhrlin.

Debatten visade två tydliga alternativ.

John Johansson var också nöjd med debatten och han tyckte att de visade på två tydliga alternativ, frågorna tog upp viktiga områden, klimat, välfärd och trygghet och det är just de ämnena som många har haft frågor om inför valet.
De stora skillnaderna i Moderat och Socialdemokratisk politik finns i välfärdsfrågan berättade John Johansson, Moderaterna vill privatisera vilket Socialdemokraterna inte vill, i trygghetsfrågorna så är de ganska överens och där ser John Johansson fram emot ett samarbete efter valet.
Det är roligt med valspurt, det är bra stämning och han känner ett starkt stöd för Socialdemokratin de har haft en bra valrörelse och de har knackat på många dörrar och haft många bra samtal.
- Jag tycker att den visar på två tydliga alternativ, där Moderaterna å ena sidan har många ord men kanske lite innehåll och jag tycker att vi presenterar ändå ett trovärdigt alternativ för Örebro kommun sa John Johansson.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar