×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2022-08-24  

Moderaterna vill arbeta för ökad trygghet.

Moderaterna vill arbeta för ökad trygghet.

Under tisdagen presenterade Moderaterna i Örebro sitt kommunala handlingsprogram under en pressträff och det de valde att tala om var trygghet, trygghet på flera olika plan och hur de vill arbeta för ett tryggare Örebro kommun, med på pressträffen var Maria Haglund och Anders Åhrlin.


© 2022 Johan Gullberg - knytpunkt.com
3 Klickbara bilder.

Under tisdagen presenterade Moderaterna i Örebro sitt kommunala handlingsprogram under en pressträff och det de valde att tala om var trygghet, trygghet på flera olika plan och hur de vill arbeta för ett tryggare Örebro kommun, med på pressträffen var Maria Haglund och Anders Åhrlin.

Ett fantastiskt partiarbete.

Anders Åhrlin berättade som inledning på pressträffen att de har valt att öppna upp hela sitt kommunala handlingsprogram och det här programmet har tagits fram genom ett fantastiskt partiarbete, den som är med i Örebro moderaterna har haft möjlighet att vara involverad i arbetet och det har de flesta också varit på något sätt, de har till och med haft några som varit med som inte är medlemmar i partiet så då är det ett demokratiskt arbete.
- Det här är en produkt där medlemmar och förtroendevalda på riktigt har mötts i mycket långtgående och djupgående diskussioner sa Anders Åhrlin.

Alla ska känna sig trygga i Örebro kommun.

Moderaterna i Örebro vill att alla i Örebro kommun ska kunna känna sig trygga och det oavsett var i kommunen du bor eller vilken bakgrund du har, alla ska känna sig inkluderade i Moderaternas trygghetslöfte.
Det som ska vara i fokus i Moderaternas trygghetslöfte är att lösa problem sa Anders Åhrlin däremot ska de inte detaljstyra utan det måste finnas utrymme för hur det ska gå till praktiskt för praktik och teori är inte samma sak, det här är något som Örebro Moderaterna vill börja med direkt valet är klart, i trygghetslöftet så ingår flera delar naturligtvis.

En kommunal operativ säkerhetsavdelning.

Örebro moderaterna vill agera och inte endast ta fram handlingsplaner och andra pappersprodukter så de vill starta och driva en operativ säkerhetsavdelning i Örebro kommun, där tanken är att samla allt säkerhets och trygghetsarbete under ett paraply och då handlar det om Örebroarnas trygghet.
Det finns en hel del bra saker som redan görs i Örebro kommun och de sakerna vill Moderaterna förstärka, till exempel så har Örebro kommun en bra underrättelseverksamhet idag och den vill Moderaterna utveckla och den är i samarbete med Örebro Universitet som visar vad som händer och var det händer för att kommunen ska kunna sätta in rätt insatser på rätt ställe när det är oroligt någonstans i kommunen.

Tanken med en operativ säkerhetsavdelning är att den ska samordna insatser som görs i kommunen och förenkla när allt finns på ett ställe så som ordningsvakter och det ska vara enklare att sätta in resurser där det behövs.
- Det här är så nära en polisstation man kan komma utan att vara just en polisstation sa Anders Åhrlin.

Narkotikateamet är fortfarande med.

Anders Åhrlin har i flera år talat om att inrätta ett narkotika team i Örebro kommun och tanken är att det ska kunna rycka ut på 30 minuter om de får info om ett barn eller en ungdom som har kommit i kontakt med narkotika och de ska också vara en del av det operativa säkerhetsarbetet i Örebro kommun även om de troligen kommer att ligga under socialtjänsten eftersom det är där som det känns mest naturligt att de är berättade Anders Åhrlin.
Anders Åhrlin kan idag inte se något hinder för att starta upp ett narkotikateam i Örebro kommun för de andra partierna har ställt sig positiva till själva idén och han har lyssnat på alla andra partier och det finns de som använder andra ord men det är i grunden Moderaternas narkotikateam de talar om.
-Narkotikateamet är ju fristående, vår bedömning är ju att dess grundläggande uppdrag kommer att utgå från socialtjänsten där den kraftigaste myndighetsutövningen finns sa Anders Åhrlin.

Trygghetsfrågorna ligger nära.

Anders Åhrlin berättade efter pressträffen att de valde att presentera trygghetsfrågorna för att tryggheten är någon som ligger nära Moderaterna och har gjort det länge och sedan så är de aktuella just nu, Örebro har redan haft fyra dödsskjutningar i år och det finns mycket att göra inom det området, han känner sig också oroad över utvecklingen.
Moderaterna i Örebro vill att det ska börja hända saker också och därför har de konkreta förslag som den operativa säkerhetsavdelningen som ska kunna agera när det händer någonting i kommunen.
- Jag är dessutom väldigt upprörd över att det är väldigt mycket prat men lite verkstad, vårt handlingsprogram handlar om verkstad sa Anders Åhrlin.

Trygghet också viktigt i skolan.

Maria Haglund talade om att tryggheten i skolan är också viktig eftersom eleverna lär sig mer om de är trygga, varje skola ska hela tiden arbeta med trygghet och värdegrund.
Moderaterna i Örebro vill införa ett förväntanskontrakt i skolan och det ska involvera föräldrar, elev och skola, där ska det stå vad skolans ansvar är, vad föräldrarnas ansvar är och vad elevens ansvar är och anledningen till det här är att de tycker att föräldraansvaret måste bli mer uttalat i skolan.
Föräldrar behöver förstå att de behöver vara stöttande och förstående för att deras barn ska klara skolan.
- Det här vill vi koppla till den ordningsplan, ordningsregler som ska finnas på varje skola så att man kan koppla tillbaka sa Maria Haglund.

Narkotikateamet även på skolorna.

Maria Haglund talade också om att narkotikateamet även ska kunna samarbeta med skolor om de upptäcker elever som har drogproblematik för att tidiga insatser är väldigt viktiga och de betalar sig i det långa loppet, likaså ska skolor ha ett förebyggande arbete eftersom det bästa är att barn och ungdomar inte testar narkotika över huvud taget.
Nolltolerans mot mobbning finns också med, det ska inte förekomma mobbning eller kränkningar på några skolor utan det ska stävjas på en gång.
Skolor ska också ha möjlighet att sätta upp övervakningskameror om de anser sig vara i behov av det, ordningsvakter ska också kunna arbeta på skolor om det är väldigt stökigt och stora problem för att lugna ner och bidra med fler vuxna i skolan.
- Som sagt trygga elever lär sig mer sa Maria Haglund.

Vi vill ha ett tryggt Örebro.

Maria Haglund berättade efter pressträffen att Moderaterna i Örebro vill ha ett tryggt Örebro och de är något som örebroarna kan förvänta sig att Moderaterna arbetar för ett tryggt Örebro.
Det viktigaste målet i skolan är att varje elev ska klara godkänt men för att komma dit så måste också varje elev känna sig trygg.
Skolan ska varje dag arbeta med trygghet och värdegrund och Maria Haglund vill gärna se att det arbetet startar redan i förskolan med att prata om hur vi beter oss mot varandra och även vara tydliga mor föräldrar vad det finns för förväntningar på uppförande.
- Vi förväntar oss att ditt barn behandlar andra barn väl och vi har de här kriterierna för det och det här tycker vi är vettigt så och sedan ska man ha nogsamma uppföljningar på det sa Maria Haglund.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar