×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2022-08-13  

Liberalerna i Örebro presenterade sitt valmanifest.

Liberalerna i Örebro presenterade sitt valmanifest.

Nu är det lite mindre än en månad till valet 11 september och idag så presenterade Liberalerna i Örebro sitt valmanifest i Slottsparken.
Liberalerna i Örebro fortsätter med sina satsningar på skolan men de talade också om infrastruktur och vård och omsorg.


© 2022 Johan Gullberg - knytpunkt.com
2 Klickbara bilder.

Nu är det lite mindre än en månad till valet 11 september och idag så presenterade Liberalerna i Örebro sitt valmanifest i Slottsparken.
Liberalerna i Örebro fortsätter med sina satsningar på skolan men de talade också om infrastruktur och vård och omsorg.

Tre grundvärderingar.

Liberalerna i Örebro representerades av de två översta namnen på deras kommunlista, Karolina Wallström och Patrik Jämtvall. Johanna Reimfeldt, tredje namn på kommunlistan, skulle egentligen ha varit med på presskonferensen också men hon hade fått förhinder så Karolina Wallström tog hennes frågor också.
Karolina Wallström inledde med att visa deras valprogram och berättade att det innehåller nio sakfrågor och alla frågorna är baserade på tre grundfrågor och den första är socialliberalism, frihet under ansvar och att friheten aldrig får gå så långt så att det skadar någon annan, annars är den personliga friheten oändlig för Liberalerna.
- Den här friheten behövs ju för att alla människor med sina unika förmågor och sätt att vara ska få möjlighet att utvecklas till självständiga och fria människor sa Karolina Wallström.

Skolan är nyckeln till framtiden.

Den dag du föds ska du få det stöd och den omsorg du behöver sa Karolina Wallström och hon fortsatte med att förskola och skola är väldigt viktiga bitar för att alla ska kunna utvecklas och lärandet är egentligen livslångt och inget som enbart händer i unga år, men skolan är nyckeln till framtiden.
- Inte bara nyckeln till framtiden för eleverna och den själva individen utan också nyckeln till hela samhället sa Karolina Wallström.

Stöd och hjälp hela livet.

Människor kan behöva stöd och hjälp genom hela livet eller i perioder och de ska få den hjälp de behöver när de behöver den oavsett om det är för ett funktionshinder eller om det har med ålder att göra.
Åldersdiskrimineringen måste sluta för även om du är gammal eller årsrik som Barbro Westerholm (L) sa ska ha möjlighet att välja den omsorg du behöver.
- Vi tror att om man kan välja den stöd och omsorg, oavsett om du är funktionsnedsatt, så är du som allra tryggast och nöjdast och får ett bra liv hela livet ut sa Karolina Wallström.

En god infrastruktur.

Patrik Jämtvall talade om bristen på underhåll i Örebro kommun idag och att det kommer att ta många år för att komma ifatt med det eftersatta underhållet som finns idag och att Örebro behöver sluta bygga nytt och ta hand om allt det gamla som idag kräver underhåll för att fortsätta vara funktionellt, underhållet gäller vägar, gångbanor, fastigheter och allt annat som är Örebro kommuns ansvar, när det byggs nytt så ökas också underhållskostnaderna även om budgeten för underhåll inte har ökat i samma takt.
- Vi som folkvalda politiker har ett ansvar att förvalta medlen på ett sätt som medborgarna förväntar sig, vi ska ha fungerande gator, vi ska ha fungerande verksamhet på V/A (vatten och avlopp) och vi ska ha en god infrastruktur sa Patrik Jämtvall.

Kollektivtrafiken är viktig.

Patrik Jämtvall sa att kollektivtrafiken som är så viktig för hela Örebro har demonterats successivt av Regionen därför går vi till val på att ta tillbaka flextrafiken och fortsätta utveckla vår stadstrafik.
Kollektivtrafiken är så viktigt för Örebro att Patrik Jämtvall vill se en skatteväxling tillbaka till kommunen när det gäller bussarna eftersom han ser att Regionen inte kan lösa den uppgiften.
Flextrafiken är en äldrefråga och därför ska de få vara med och tycka när det ska göras förändringar och inte som idag när deras åsikter inte är välkomna.
- Kollektivtrafiken är viktig för hela Örebro kommun, det är inte bara staden som räknas sa Patrik Jämtvall.

Ett borgerligt styrt Örebro.

Karolina Wallström berättade också under pressträffen att hon vill se ett borgerligt styre i Örebro efter valet och Liberalerna skulle föredra att styra Örebro tillsammans med Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna som i den gamla Alliansen, för där vet de redan att de har gemensamma värderingar och att samarbetet har fungerat bra tidigare även om det måste bli kompromisser i en del frågor.
Med deras värdegrund så ser inte Karolina Wallström någon möjlighet att styra tillsammans med några andra partier, men hur det blir beror på vad väljarna säger.
- Det finns kompromisser vi måste göra, det finns saker som skaver lite grand åt alla håll men så ser det ut i svensk politik idag sa Karolina Wallström.

För Karolina Wallström kommer skolan alltid först.

Karolina Wallström brinner för skolfrågor och för henne kommer de jämt först för skolan är så viktig i samhället.
Utan bra skola så kommer inte samhället att fungera, för det är tack vare utbildning som vi har undersköterskor eller ingenjörer eller vilket yrke det än är som behövs och det är inte bara grundskolan som måste fungera utan man ska ha möjlighet att studera även som vuxen för att kunna byta yrke vid behov.
Liberalerna i Örebro vill att skolan är en lugn och väldigt bra arbetsplats för att locka tillbaka behöriga lärare till skolan, de vill också se mindre klasser och även fler anställda som inte är lärare för att avlasta lärare så att de kan koncentrera sig på att vara lärare.
- Om jag får 51 procent så kommer det bli så, får jag mindre så kommer jag jobba med varje procent för att nå dit sa Karolina Wallström.

Valrörelse är roligt.

Karolina Wallström som älskar att möta människor gillar valrörelse för då får hon möjlighet att träffa många olika människor och lära sig mer för det är genom möten som hon lär sig om olika saker och hur det fungerar eller inte fungerar i samhället.
- Det är där jag får min kunskap och min evidens på något sätt också och det är ju därför det här är det bästa för nu vill ju alla att man ska komma också sa Karolina Wallström.

Samhällsbyggnadsmässiga frågorna och fritid och idrott.

Patrik Jämtvalls viktigaste frågor är de som rör samhällsbyggnadsfrågor och där ingår också fritid och idrott och Liberalerna tror att en meningsfull fritid är viktig för unga för att hålla dem borta från kriminalitet och det spelar ingen roll egentligen vilken typ av fritidsaktivitet de ägnar sig åt, det kan vara idrott men lika gärna kultur av något slag.
- Vi har ju ökad kriminalitet i vår stad och vi tror att meningsfull fritid, idrott, kulturverksamhet är en viktig beståndsdel för att hålla unga borta från kriminalitet sa Patrik Jämtvall.

De hårda frågorna är en stor nöt att knäcka.

När det gäller samhällsbyggnads så talar Patrik Jämtvall om det bristande underhållet som finns i Örebro idag och han sa att det är kanske inte de mest superroliga politiska frågorna men han är beredd att ta ansvar för dem, men hur lång tid det skulle ta att komma ifatt men underhållet går inte att säga idag eftersom det är mycket som är eftersatt men det kommer ta mer än en mandatperiod i alla fall och Patrik Jämtvall vill se att det befintliga underhållet fixas först innan kommunen kan börja titta på andra saker.
Det viktigaste i underhållet just nu är belysningen, parkskötsel, vatten och avlopp samt vägarna. Medborgarna förväntar sig bättre av oss politiker och Patrik Jämtvall vill se ett bredare arbete för idag så prioriterar man en sak så att något annat blir utan, men han vill ha en bredare syn så att fler kan få det bättre och då gäller det fram för allt vägarnas tillstånd.
- Idag så är det puckelpist och jag som kör motorcykel ibland åker runt och testar vägarna, det är inte trevligt sa Patrik Jämtvall.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar