×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2022-08-05  

Centerpartiet Örebro presenterade det lokala valprogrammet.

Centerpartiet Örebro presenterade det lokala valprogrammet.

Centerpartiet i Örebro presenterade sitt valprogram inför valet 11 september och programmet presenterades av Jimmy Nordengren, första namn på kommunlistan, med på pressträffen var också Anna Ekström och Anders Olsson som är andra och tredje på kommunlistan.
Det var Jimmy Nordengren som skötte själva presentationen och det var en snabb genomgång av en lång rad av punkter.

© 2022 Johan Gullberg - knytpunkt.com
7 Klickbara bilder.

Centerpartiet i Örebro presenterade sitt valprogram inför valet 11 september och programmet presenterades av Jimmy Nordengren, första namn på kommunlistan, med på pressträffen var också Anna Ekström och Anders Olsson som är andra och tredje på kommunlistan.
Det var Jimmy Nordengren som skötte själva presentationen och det var en snabb genomgång av en lång rad av punkter.

Ett demokratiskt framtaget valprogram.

Maria Comstedt, kretsordförande Centerpartiet Örebro berättade att de har arbetat hårt med sitt valprogram och att arbetet startade strax efter förra valet för att ge deras medlemmar en möjlighet att vara verkligen delaktiga, så det har varit ett stort jobb att få ihop valprogrammet men nu är det färdigt.
I starten så var det lite trögt att få med medlemmarna men efter ett tag så lossnade det så det har varit många motioner att gå igenom och rösta om för att landa i det här valprogrammet som är på 70 sidor.
- Vi är väldigt stolta över hur det här programmet har tagits fram och då tycker jag att det är viktigt att nämna det för vi har verkligen jobbat i demokratisk anda sa Maria Comstedt.

Obligatorisk förskola.

Ett av Centerpartiets punkter i valprogrammet är att införa obligatorisk förskola från 4 år och tanken är att ge barn bra förebilder och att också kunna fånga upp barn med särskilda behov redan innan de kommer upp i skolan och att de som behöver extra hjälp med språket också kan få det innan skolan startar.
Jimmy Nordengren är själv lärare och har arbetet både inom förskola och skola och han sa att goda förebilder får barnen i en bra förskola.
När det gäller barn och unga så vill Centerpartiet Örebro också se ett bättre samarbete mellan socialtjänst och skola för att kunna få återkoppling när det har gjorts en orosanmälan om ett barn, ett av de stora problemen med socialtjänsten är deras strikta regler för sekretess som sätter käppar i hjulen för återkoppling, men det går att lösa genom att få föräldrars samtycke till det och få föräldrar att förstå att det är för att hjälpa deras barn.
- Vi behöver skapa förutsättningar för möte mellan förskola, skola och socialtjänst för att förbättra återkopplingen efter orosanmälan sa Jimmy Nordengren.

Örebro ska bli klimatneutralt.

Centerpartiet Örebro vill se att Örebro kommun är klimatneutralt till 2030 och att vi ska bli en viktig nod för fossilfri logistik, Örebro har ett väldigt bra läge för logistik.
De vill också se att alla kommunala hus har solceller på taken för att ta tillvara på alla möjligheter att skapa fossilfri energi idag så har inte alla kommunala byggnader solceller och även om arbetet har startats så vill Centerpartiet att det skyndas på.
Uppmuntra till användning av grön energi ska också göras för att få alla att dra åt samma håll och även om Örebro kommun har företag som är duktiga på grön energi så måste hela kommunen med i arbetet.
- Vi som kommun måste gå i bräschen för det här sa Jimmy Nordengren.

Tryggt Örebro för alla.

För Anna Ekström så är trygghetsfrågor viktiga och alla ska känna sig trygga och det gäller inte enbart de som bor i Örebro utan alla i hela kommunen.
Det viktiga är att ha fokus på att alla ska känna sig trygga hur det ska gå till återstår att se men det kommer behövas arbete på många olika plan eftersom förutsättningarna ser olika ut om det till exempel gäller Örebro eller om det är ute på landsbygden.
Senast så var det Vivalla som drabbades och där behövs det bland annat tidiga insatser och olika förebyggande arbeten men samtidigt så måste det finnas riktade åtgärder mot de kriminella.
- Vi som kommun har ju inte rådighet över det här med straff och fängelser och poliser och så vidare men nationellt ifrån så har vi olika förslag som handlar om till exempel stärkt vittnesskydd sa Anna Ekström.

Handlingskraftigt, inkluderande och omhändertagande Örebro.

Anna Ekström fick frågan, Om Centerpartiet fick styra Örebro helt själva i 10 år hur skulle Örebro se ut då?
Svaret blev att titeln på deras valprogram är Ett handlingskraftigt, inkluderande och omhändertagande Örebro och det är just så hon vill att Örebro ska bli, men Örebro skulle också bli grönare för klimatfrågorna kan inte vänta längre utan de behöver lösas nu och just i den frågan så tror Anna Ekström att det skulle bli en stor skillnad eftersom de har många förslag som rör just klimatet och att Örebro ska vara långt framme i klimatarbetet för att kunna visa andra vägen framåt och att det går.
- Vi tror att vi kan bli 100 procent självförsörjande i förnybar energi och där så har vi jättebra arbete inom våra kommunala bolag, vi har ett vindkraftsbolag, vi har ett biogasbolag, vi tror också på grön vätgas så det finns ju jättemycket idéer sa Anna Ekström.

Infrastruktur är viktigt att det blir rätt.

För Anders Olsson så är det stadsbyggnads och infrastrukturs frågor samt landsbygd som är viktiga ,hela kommunen ska leva och du ska kunna leva hela ditt liv där du själv vill och inte behöva flytta in till någon större ort för att du blir gammal och behöver lite mer hjälp i vardagen.
När det gäller att bygga nytt så sa Anders Olsson att det är viktigt att tänka på var det ska byggas och att försöka undvika att bygga på åkermark, men när det gäller till exempel Stora Mellösa så finns det inte så mycket annan mark än just åkermark kvar att bygga på så där finns det inga andra alternativ i dagsläget, men det går fortfarande att planera för att åkermark som kanske inte är så lättodlad istället för att ta högproduktiv mark.
Staden behöver förtätas men vi kan inte förtäta hur mycket som helst för så kommer staden inte att fungera som stad utan vi behöver växa utåt också men det som verkligen skulle behövas i Örebro är en ringled så att vi kan slippa en hel del av onödig biltrafik genom staden för att på så sätt förbättra trafiksituationen inne i Örebro.
- Man behöver tänka efter var man ska bygga, det är liksom en grundläggande fråga, vi ska inte ta högproduktiv åkermark för att bygga stora anläggningar som kräver mycket markyta om det finns möjligheter att förlägga det någon annanstans sa Anders Olsson.

Trygghet, skola och klimat.

För Jimmy Nordengren så är skola, trygghet och klimat de viktigaste områdena och tryggheten är kanske självskriven som viktig eftersom det finns stora problem med trygghet i Örebro kommun men också i hela landet och trygghets frågor är stora och varierade för det är allt från gatubelysning till gängskjutningar.
Örebro kommun har inte jättebra resultat i skolan och där behövs det satsningar men klimat och miljö är viktiga frågor för Jimmy Nordengren eftersom klimatet inte kan vänta, men i vilken omfattning och hur det ska lösas det återstår att se.
- Vi har en jord och den måste vi ta hand om sa Jimmy Nordengren.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar