×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2022-05-05  

Öppet forum – För trygghet och säkerhet.

Öppet forum – För trygghet och säkerhet.

Liberalerna i Örebro har en samtals serie som de kallar för Öppet forum och under måndagen så gästades de av Johan Pehrson och Paulina Brandberg och deras samtal hade titeln För trygghet och säkerhet.
Johan Pehrson partiledare för Liberalerna och var tidigare deras rättspolitiske talesperson och Paulina Brandberg kandiderar till Riksdagen för första gången och hon kandiderar naturligtvis för Liberalerna och hon är kammaråklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.


© 2022 Johan Gullberg - knytpunkt.com
2 Klickbara bilder.

Liberalerna i Örebro har en samtals serie som de kallar för Öppet forum och under måndagen så gästades de av Johan Pehrson och Paulina Brandberg och deras samtal hade titeln För trygghet och säkerhet.
Johan Pehrson partiledare för Liberalerna och var tidigare deras rättspolitiske talesperson och Paulina Brandberg kandiderar till Riksdagen för första gången och hon kandiderar naturligtvis för Liberalerna och hon är kammaråklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

Hur arbetar en åklagare.

Johan Pehrson inledde kvällen med att fråga Paulina Brandberg hur länge hon arbetat som åklagare om om det är ett roligt jobb och svaret blev att det är roligt och hon har arbetat som åklagare i 12 år. Paulina Brandberg fick också berätta om hur åklagarens arbete går till och att åklagaren har en skyldighet att redovisa även saker som är till fördel för den åtalade.
Åklagare ska vara objektiva i sitt arbete, en vanlig uppfattning är att åklagaren är försvarsadvokatens motpol, men så fungerar det inte i praktiken, om en åklagare undviker att berätta uppgifter som kommit fram i förundersökningen som talar till fördel för den åklagade så begår åklagaren tjänstefel och kan dömas för det.
En åklagare företräder aldrig en person utan de är statens representant i domstolen berättade Paulina Brandberg så de måste ha en viss professionell distans men de är också människor så visst berörs de av vissa fall de hanterar men objektiviteten är väldigt viktig.
- Det är väldigt centralt i mitt jobb att vara objektiv berättade Paulina Brandberg.

Internationellt samarbete.

Det blev rätt så mycket prat om hur det internationella samarbetet mellan åklagare fungerar eftersom Paulina Brandberg arbetar som kammaråklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet och de arbetar också lite annorlunda mot andra åklagare eftersom de ofta har större och mer komplicerade mål så har de inte lika många fall i taget att arbeta med, utan deras fall handlar ofta om internationella ligor av olika slag, vilket då också innebär att de ofta måste ha kontakt med åklagare i andra länder.
Samarbete med länder utanför EU kan vara besvärligt men det är mer för att tillvägagångssättet då blir mycket krångligare, då de måste skicka handlingar och liknande till ambassaden för att de sedan ska skicka det vidare, så det är krångligare och tar lång tid.
Samarbetet i EU fungerar väldigt bra efter vad Paulina Brandberg sa eftersom hon då kan ha direktkontakt med åklagare i landet det gäller och det är vanligt att de åker och har gemensamma möten i andra länder, men naturligtvis så finns det också olikheter som olika lagstiftning och liknande som kan utgöra hinder i arbetet.
I Norden så fungerar samarbetet väldigt snabbt och effektivt och vi står ju lite närmre varandra.
- Det är väldigt stor skillnad på olika länder hur bra det går att samarbeta, ibland är det lite ologiskt också, jag upplever att det är lättare att samarbeta med Rumänien än Italien, sa Paulina Brandberg.

Många fall som gäller trafficking.

Paulina Brandberg berättade lite mer ingående om en del av de typer av brott som kammaråklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet arbetar med och ett av områdena var trafficking, de flesta tänker antagligen på sexindustrin när de hör trafficking men det är så mycket mer än bara den delen.
Trafficking innefattar även bärplockare eller alla som luras till Sverige med löften om hög lön för att när de kommer fram luras på alla pengar på något sätt så att de får återvända hem utan att ha tjänat några pengar alls eller bara en bråkdel av det som utlovades.
- Ofta är det väldigt organiserat, egentligen oavsett vilken bransch man tittar på så är det väldigt organiserat uppgav Paulina Brandberg.

Gängkriminalitet.

Naturligtvis blev det också prat om gängkriminaliteten och Paulina Brandberg var inne på att det viktigaste är att stoppa nyrekryteringen till gängen, speciellt nu när de har börjat rekrytera barn, ibland så unga som 10 år.
Det är inte av en slump att gängen finns i våra mest utsatta områden i landet för de finns där det är utanförskap och skuggsamhällen, det är i de miljöerna som gängen frodas och det gäller att minska incitamenten för att rekrytera barn till gängen och naturligtvis också att få barn att välja bort gänglivet.
Paulina Brandberg berättade att de som använder sig av barn och ungdomar gör det för att inte själva behöva utföra smutsjobbet och det är praktiskt för dem. För de barn och unga som lockas in i gänglivet ser kanske inte någon möjlighet till ett hederligt liv med ett vanligt jobb utan de ser ett sätt att bli framgångsrika i kriminalitet.
Enda sättet att komma åt det här problemet det är att komma åt deras kommunikation för det är enda bevisen på att de använder sig av barn och det måste också vara väldigt höga straff för de som använder sig av barn för det är så viktigt att vi kommer åt det här problemet.
- Det finns barn som väldigt gärna gör det här sa Paulina Brandberg.

Utvidgad ungdomspåföljd.

Paulina Brandberg och Johan Pehrson berättade att de tillsammans skrivit en debatt artikel om ett förslag som Liberalerna har som de kallar utvidgad ungdomspåföljd och det betyder att en ungdom som döms för brott, då är de alltså över 15 år, och befinner sig i gängmiljö ska kunna få en strafftid på ett eller två år då polisen får punktmarkera den ungdomen.
Punktmarkera betyder att polisen får utföra husrannsakan på väldigt svaga misstankar, de kan också få avlyssna telefonen och tanken med det är att just den ungdomen inte ska kunna användas av gängen under tiden som påföljden gäller, eftersom det då är uppenbart större risk för att polisen får reda på vad deras planer är.
- Vissa kan väl tycka, stackars barnet som blir utsatt för den här punktmarkeringen, men det här är ju ett sätt för barnet att räddas ur den här miljön, att liksom komma ur klorna på de här gängkriminella sa Paulina Brandberg.

För stort fokus på straffen.

På frågan om vi har för låga straff eller om de faktiskt kan vara för hårda men svaret blev att vi ibland fokuserar för mycket just på straffen i stället för att fokusera på hur straffen ser ut.
När det gäller just gängkriminalitet så är ju det stora problemet att det är så få brott som klaras upp och straffen blir ju aktuella först när någon kan fällas för brottet.
Själva straffet är inte oviktigt men frågan är egentligen vad vi vill uppnå med straffen, Paulina berättade att ett syfte är ju att få bort farliga personer från samhället och det händer att hon får fall på sitt bord där hon kan känna att om den här personen inte låses in så kommer han att mörda någon eller själv bli mördad vilket som nu kommer först, men straffet har ju också en annan del där tanken är att de ska vilja bli laglydige när straffet är avtjänat.
Vi skulle behöva fundera på hur straffen utformas och hur det står till inne på våra fängelser eller fram för allt för de ungdomar som döms till sluten ungdomsvård.
Ungdomar som döms till sluten ungdomsvård har fått behålla sina mobiltelefoner och därför så kan de fortsätta sina kriminella liv under tiden som de sitter inlåsta och då försvinner ju syftet med sluten vård och det kan inte vara tänkt att fungera på det sättet och Paulina Brandberg sa också att hon tror att det finns en stor naivitet i synsättet på de här gängkriminella ungdomarna, vi vuxna vill tro att ungdomarna vill komma bort från gänget men det synsättet stämmer inte med verkligheten och hennes bild är att många i övre tonåren vill inte lämna den världen för de lever fortfarande i gangsterromantiken.
- Det måste vara tillräckligt jobbigt att leva i den där världen och det måste finnas tillräckligt bra alternativ för att lämna den sa Paulina Brandberg.

Jobbiga ämnen är viktiga.

Liberalernas Öppna forum är tänkt som en samtalsserie om lite tyngre ämnen och det är en bra idé för det är intressant att lyssna på människor som faktiskt vet vad de talar om.
Det här var andra delen av Öppet forum den första var gästad av Juno Blom och handlade om hederskultur och våld i nära relationer, vilket var intressant men den här kvällen var också väldigt intressant för det är inte så ofta man får höra någon från rättsväsendet prata så fritt om olika delar och vad de ser för problem och vad som faktiskt verkar fungera, den här samtalsserien riktar sig inte enbart till Liberaler utan är öppna för alla som vill även om det naturligtvis blir politiskt vinklat i vissa fall, men det är naturligt eftersom det faktiskt är politiker som sitter och pratar.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar