×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2022-04-07  

Samtal om hederskultur och mäns våld mot kvinnor.

Samtal om hederskultur och mäns våld mot kvinnor.

Liberalernas partisekreterare Juno Blom besökte Örebro i början på veckan för att delta i ett samtal om hederskultur och mäns våld mot kvinnor.
Samtalet kom att domineras av hederskultur och alla de olika sidorna av hederskultur som finns i det svenska samhället idag.


© 2022 Johan Gullberg - knytpunkt.com
4 Klickbara bilder.

Liberalernas partisekreterare Juno Blom besökte Örebro i början på veckan för att delta i ett samtal om hederskultur och mäns våld mot kvinnor.
Samtalet kom att domineras av hederskultur och alla de olika sidorna av hederskultur som finns i det svenska samhället idag.

Politiskt aktiv av nödvändighet.

Juno Blom berättade att det var hennes döttrar som tröttnade på att mamma klagade på politiker som inte förstår hederskulturen och vad som behöver göras för att hjälpa de unga tjejer och killar som lever med hederskulturen, så hennes döttrar nominerade henne för Liberalerna och nu gör hon sin första mandatperiod i regeringen.
Juno Blom startade sin bana genom att arbeta i ett miljonprogramsområde i Norrköping för att sedan gå vidare och leda det nationella arbetet mot hedersvåld och hedersförtryck vid Länsstyrelsen i Norrköping och i den rollen har hon arbetet under flera olika regeringar och också sett hur det är lätt att förringa frågan för att man inte har kunskap i ämnet.
Under tiden som hon arbetade i ett utsatt område så insåg hon också att den frihet hon tog för given i samhället inte gällde alla tjejer eller kvinnor och hon mötte många som levde väldigt långt ifrån alla möjligheter som hon själv tog för given och det fick henne att uppskatta äldre generationers arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter mycket mer samtidigt som hon kände en vanmakt för att samhället ser så olika ut beroende på vilket sammanhang du lever i.
- Jag kommer aldrig mer att känna mig fri så länge jag ser så mycket ofrihet runt omkring mig utan att göra någonting åt det sa Juno Blom.

Kunskap är viktigt.

Just kunskap är något som Juno Blom talar mycket om och att utan kunskap så kan vi inte fatta rätt beslut eller förstå vad som behöver göras när, det finns många engagerade socialsekreterare ute i landet som vill göra rätt men alla har inte chefer som förstår frågorna och då kan besluten eller stödet uppifrån utebli vilket försvårar deras arbete så utbildning för yrken där det finns mycket kontakt med människor är jätteviktigt och socionomer får den utbildningen till viss del idag men till exempel lärare har ingen utbildning i ämnet idag trots att de är en viktig faktor för att upptäcka barn som far illa på något sätt.
Lagar och regler är också en viktig del i arbetet naturligtvis för att kunna skydda de mest utsatta men även dr så kommer kunskap om ämnet in för att kunna stifta lagar som är formulerade på rätt sätt så måste man veta om hur problematiken ser ut i samhället och Juno Blom sa vid flera tillfällen att riksdagspolitiker är långt ifrån människorna.

Det första bemötandet.

Efter en fråga ur publiken om hur det går till när människor kommer från länder med hederskultur så svarade Juno Blom att idag finns det stora brister i mottagandet när det gäller att ge tidig och tydlig information till de som kommer.
När Sverige startade sitt arbete med att välkomna flyktingar så gjordes det ett väldigt bra jobb och Norge var ofta på studiebesök för att kolla hur vi gjorde, men idag så har Norge sprungit ifrån Sverige rejält när det gäller välkomnande av nyanlända flyktingar, de har bland annat en upphandling med Alternativ till våld, så när människor kom så hade de direkt samtal om tårtbiten familj, i Sverige så talas det mycket om stat och marknad och lite om just familj.
- Vi är dåliga på att informera, vi är dåliga på att informera om den utveckling som har skett, det har hänt väldigt mycket i vårt land, tittar man tillbaks i tiden, min farmor till exempel, hon fick inte välja vem hon skulle gifta sig med sa Juno Blom.

Hederskulturen ställer andra krav på samhället.

Det krävs olika insatser beroende på om det handlar om våld i nära relationer eller om det är hedersvåld, våld i nära relationer betyder oftast att det är en person i hushållet som utövar våld mot andra personer i samma hushåll och om samhället går in och tar bort den som utövar våldet så kan den andra parten känna sig säker i alla fall så länge som den våldsutövande sitter i fängelse om den nu lyckas bli dömd för de flesta fall så blir ingen dömd idag, det som skiljer när det är hederskultur också är att någon annan tar över våldet så att problemet fortsätter som tidigare eller värre eftersom en familjehemlighet har blivit röjd, så att få ett slut på våldet när det kommer till hederskulturen är mycket svårare och det kräver också mycket mer av samhället för det gäller då att veta var den utsatta kan ta vägen där familjen inte har några kontakter för finns det familjekontakter på andra orter så kommer det inte sluta.
- Man hade tittat i nätverket finns det någon där som barnet har en relation till som kan gå in när jag inte tar ansvar för mitt föräldraskap, men det går ju inte heller i en hederskultur så att på något vis tänker jag att förstå skillnaderna är inte för att rangordna helvetesskalor utan det är att förstå insatserna sa Juno Blom.

Vi har relativt bra lagstiftning idag.

Juno Blom berättade att hon har varit med och tagit fram nya lagar för att förbättra det rättsliga skyddet så idag finns det en relativt bra lagstiftning men det kan alltid bli bättre så arbetet är inte slut men det har kommit en liten bit på rätt väg.
Strategin för politiker idag är att gå ut i media och kräva hårdare tag för så får de uppmärksamhet men Juno Blom var inne på att det som verkligen behövs är struktur i det dagliga arbetet och att kunna behålla personal länge för erfarenhet kommer med tiden och erfarenhet och kunskap är det viktiga när det kommer till att arbeta med hederskultur eller våld i nära relationer.
I strukturen ingår naturligtvis hela kedjan från den enskilda handläggaren till politiken, hela kedjan måste fungera, chefer måste finnas i den verklighet som socialsekreteraren arbetar i och politiken måste vara beredd att skjuta till mer pengar för det är ju också en ekonomisk fråga, när pengarna i budgeten tar slut så kan det inte bli några insatser.
- Det enklaste är egentligen att sitta i riksdagen och stifta lagar, alltså det är ju ett pappersarbete, det är ju bara att sitta och skriva och så har man en utredare och så ska man tycka någonting, det är ju egentligen inte så komplicerat, det svåra är ju att få lagarna att gälla för de som är i behov av stöd och skydd sa Juno Blom.

Utökat skydd för socialsekreterare.

Socialsekreterare har fått en allt tuffare arbetsmiljö idag och hot har blivit vanliga och det blir naturligtvis svårt att fatta rätt beslut om du själv är rädd för att bli utsatt för våld eller att hoten drabbar din familj så där finns det mycket att göra för att socialsekreterare ska kunna göra sina jobb på ett säkert sätt.
Juno Blom vill införa en instans på nationell nivå som ska kunna hjälpa socialsekreterare speciellt på mindre orter att fatta tuffa beslut, just för att socialsekreterare i mindre kommuner ska kunna lämna över svåra beslut och kunna skydda sina namn och vem det är som har gjort utredningen.
- Förutom då att socialsekreterare får en vidrig arbetsmiljö så blir ju också barn lämnade åt sitt öde för att man inte vågar fatta beslut sa Juno Blom.

Lite om våld i nära relationer.

Titeln på den här kvällen var, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer, men kvällen kom att ägnas åt hederskultur till största delen, när det gäller våld i nära relationer så blev det en del tal om hur kontaktförbudet fungerar i praktiken och att förutsättningarna för att det ska fungera på ett bra sätt också ser väldigt olika ut.
I Norrland till exempel så kan det vara väldigt svårt för ett kontaktförbud eftersom det är stora ytor och få poliser så att polisen inte hinner fram om de får att larm om att kontaktförbudet överträtts, sedan så finns det flera grader av kontaktförbud och ytorna som kan vara fredade är ibland väldigt små, så att den som känner sig hotad har väldigt lite utrymme medans den som hotat har hela landet att röra sig i och Juno Blom talade om att det egentligen borde vara tvärt om att den som hotat eller misshandlat någon i en nära relation borde vara den som får hålla sig på en mindre yta.
- Jag menar att det skulle kunna vara omvänd kommunarrest, men det skulle vara helt otänkbart sa Juno Blom.

Intressant kväll.

Kvällen var intressant och det är roligt att lyssna på någon som verkligen brinner för ett ämne och Juno Blom brinner verkligen för frågor om hederskultur och alla frågor som ingår i det ämnet.
Hederskultur och våld i nära relationer är stora och svåra ämnen och diskussionen tar aldrig slut men just det att diskussionen aldrig tar slut är just det viktiga för vi får inte glömma de som lever under hot oavsett varifrån hotet kommer, naturligtvis så togs det upp många fler ämnen under kvällen än vad som är med i artikeln men om jag skulle få med allt det som jag tyckte var viktigt så skulle artikeln bli mycket längre och antagligen rätt så tråkig så nu slutar jag för den här gången, men om ni får en möjlighet att lyssna på Juno Blom någon gång ta chansen för det är viktiga och tankeväckande frågor hon talar om.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar