×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Satsning på belysning och fortsatt utveckling.


Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2018-06-02  

Vänsterpartiet och Liberalerna fortsatte sin samtalsserie på Våghustorget.

Vänsterpartiet och Liberalerna fortsatte sin samtalsserie på Våghustorget.

Under torsdagseftermiddagen så hade Liberalerna och Vänsterpartiet i Örebro en fortsättning på samtalsserien de hade under förra hösten, men den här gången så var de på Våghustorget så att alla som passerade förbi hade möjlighet att stanna till och lyssna, samtalsledare var Fredrik Wallin och ämnet den här gången var vinster i välfärden.

© 2018 Johan Gullberg - knytpunkt.com
4 Klickbara bilder.

Under torsdagseftermiddagen så hade Liberalerna och Vänsterpartiet i Örebro en fortsättning på samtalsserien de hade under förra hösten, men den här gången så var de på Våghustorget så att alla som passerade förbi hade möjlighet att stanna till och lyssna, samtalsledare var Fredrik Wallin och ämnet den här gången var vinster i välfärden.

Snabba presentationer.

Murad Artin (V) och Karolina Wallström (L) fick börja med att presentera sig lite kort och Karolina beskrev sig som en skolkramare och en hästtjej, innan hon blev politiskt aktiv hade hon flera olika jobb och hon har också varit egen företagare, inom politiken har hon varit länge, de senaste åren som kommunalråd och innan dess så var hon politisk sekreterare.
Murad Artin (V) har arbetat på arbetsförmedlingen och ABF och han har lång erfarenhet av politik både på lokal och riksplan eftersom han har suttit i riksdagen tidigare, fritid har han inte så mycket av men han gillar att laga mat och han lovade att bjud Karolina på en indisk gryta.

Två olika ideologier.

Vänsterpartiet och Liberalerna är två partier med väldigt olika politiska ideologier och det märktes tydligt när de samtalade om vinster i välfärden.
Karolina Wallström beskrev Liberalernas ideologi att värna individens frihet större än kollektivets och det betyder att individen är viktigare än kollektivet och alla människor ska ha möjlighet att bli så starka som bara går och ledorden for Karolina är egenmakt, frihet och ansvar.
Murad Artin berättade att Vänsterpartiet är ett feministiskt och socialistiskt parti på ekologisk grund och det betyder att feminism och socialistisk politik är grundpelarna i deras politik.
Vänsterpartiet vill se ett klasslöst samhälle och det gäller i alla delar det ska inte finnas någon diskriminering oavsett vad det gäller och jämlikhet och jämställdhet är viktigt.
Fredrik Wallin summerade deras inledningar genom att säga att den Liberala politiken sätter individen i centrum medan Vänsterpartiet sätter kollektivet främst och det är en snabb och förenklad förklaring till liberal och vänsterpolitik.

Vänsterpartiet vill inte se vinster i välfärden.

Murad Artin berättade att Vänsterpartiet är emot vinster i välfärden och att de är emot har med deras människosyn att göra, när du besöker en vårdcentral så ska du bli betraktad som en människa och inte efter om du är en lönsam kund och det är huvudargumentet mot vinster i välfärden för Vänsterpartiet.
Vänsterpartiet vill att alla ska bli betraktade som människor och inte kunder när de har med kommunen eller vården att göra, en annan sak som Vänsterpartiet vänder sig emot är att ägare till till exempel vårdföretag ska få ta ut vinster i sina företag.
- Vi anser inte att välfärden är en marknad, vi är medborgare där vi är inte kunder, vi tycker inte att våra skattepengar ska gå till vinst i företag, sa Murad Artin.

Vinst är en garanti för kvalitet.

Liberalerna vill att privata företag ska få ta ut vinst ur företagen och Karolina Wallström pratade om att vinster i företag blir en garanti för att företaget levererar bra kvalitet på sina tjänster oavsett inom vilket område företaget arbetar.
Vinster skapar utvecklingsmöjligheter för företag inom vård och omsorg och Karolina Wallström sa också att hon är övertygad om att de flesta företagen inom vård och omsorg gör sitt bästa för att utveckla sina tjänster och förbättra både villkor för de anställda och för de som använder sig av deras tjänster för på så sätt kan de locka fler kunder oavsett om företaget är inom vård och omsorg eller om det är en friskola.
- Jag tror att alla företagare oavsett inom vilken bransch det är, när man startar ett företag så har man en tro på att man vill göra ett riktigt gott arbete, sa Karolina Wallström.

Nischad verksamhet.

Karolina Wallström talade också om att privata utövare har möjlighet att ha en större bredd eller att nischa sig inom sitt område på ett sätt som en kommunal verksamhet inte kan och Murad Artin höll med om att vård och omsorg behöver bli bättre på att se till individuella behov som att t.ex. ha ett äldreboende där de är tvåspråkiga för de som har kommit hit från ett annat land, för det är vanligt att man när man blir äldre går tillbaka till sitt modersmål och glömmer bort språket man lärde sig som vuxen, skillnaden här mellan Karolina och Murad är att Murad vill att äldreomsorgen ska vara kommunal medan Karolina gärna ser privata företag, båda är däremot inne på att kommunen inte ska driva allting storskaligt utan att det behövs mindre enheter.
Murad Artin var också inne på att intraprenad har fungerat bra i Örebro kommun så det vill han gärna se en fortsättning på men det ska vara kommunen som har huvudansvaret oavsett om det är skola eller vård och omsorg och där är det stora skillnaden mellan partierna som de inte kan enas om.
- Det är skillnad på hur vi använder skattemedel och det är det det handlar om, sa Murad Artin.

Behövs ordentliga kontrollverktyg.

Båda politikerna var inne på att det behövs ordentliga kontroller av företag som är inom den offentliga verksamheten, skattepengar ska gå tillbaka till företaget och inte till vinster för ägarna och det här är Vänsterpartiets stora fråga som gör att de vill stoppa privata företag inom vård och omsorg, inga av skattepengarna ska gå till företags vinster och riskkapitalbolag vill de inte se överhuvud taget i landet.
Liberalerna som gärna ser privata företag vill däremot se till så att regelverken och kontrollerna fungerar så att de oseriösa företagen försvinner snabbt och att deras användare inte blir lidande, men det krävs också att de som köper tjänster av privata företag ser till att de får kvalitet på det de köper så att de företag som inte klarar av sitt uppdrag på ett bra sätt inte kan fortsätta eller att de måste förbättra sig för att ha kvar sitt tillstånd att bedriva verksamhet.
- Det är ingen som kommer att köpa någonting som inte har med kvalitet att göra och det är upp till oss faktiskt och ta det ansvaret att köpa omsorg med kvalitet, då är utföraren inte speciellt intressant, sa Karolina Wallström.

Kommunalt är inte alltid bra.

Det finns kommunala verksamheter som har fått mycket kritik och det visar att allt inte fungerar bra i kommunal regi och Murad Artin talade om att man också måste syna den kommunala verksamheten kritiskt och kommunen måste kunna vara självkritisk.
Murad Artin talade också om att den kommunala verksamheten idag har blivit ryckig ekonomiskt och det ser han beror på de privata aktörerna som finns med i verksamheterna idag eftersom det blir svårare att planera långsiktigt när kommunen inte vet hur det kommer att se ut med privata aktörer. Karolina Wallström var inne på att Örebro kommun har en stor och otymplig organisation och hon skulle vilja se organisationen uppdelad i flera mindre delar och idag så är det fler kommunala verksamheter som får anmärkningar i kvalitetskontroller än vad det är privata och Karolina skulle vilja börja med att fråga de som arbetar vad de tycker behöver göras för att det ska fungera bättre för det är trots allt de som arbetar som vet var felen är avslutade hon.
- Så länge som man inte börjar underifrån så kommer det aldrig att lyckas och det är det största underskottet som vi har i Örebro kommun, sa Karolina Wallström.

Några beröringspunkter.

Vi pratade med Karolina Wallström efter deras samtal och hon berättade då att hon och Murad har några beröringspunkter och en av dem är solidaritet och humanitet, det är den lilla människan som är i centrum hos båda ideologierna och Karolina berättade att hon gillar dit som Murad vill, kanske inte vägen han vill ta dit men hon gillar slutstationen och de vill till samma ställe även om de har två helt olika vägar dit.
Karolina Wallström kan däremot inte tänka sig att de kan samsas i mer än några frågor så arbeta tillsammans i nämnder eller liknande kan fungera men inte som styrande partier i kommunen, där är det för stora skillnader i deras politiska ideologier för att det skulle vara praktiskt möjligt.
- Överlag så tror jag att det är för stora skillnader i partiet för att sitta i ett styre, det skulle bli för mycket kompromisser tror jag, sa Karolina Wallström.

Starka ideologier.

Karolina berättade att det behöver pratas om politiska ideologier idag och den här gången så blev det på gränsen till debatt men de ville ha en möjlighet att visa upp sina skillnader tydligt den här gången och Karolina var väldigt nöjd med samtalet eftersom deras stora skillnader verkligen kom fram och att hon gillar vinster i välfärden och att Murad är emot vinster i välfärden.

Första gången på torget.

Vi fick också en intervju med Murad Artin och han berättade att det här var deras första samtal på ett av Örebros torg men att de har haft samtal så här tidigare men då inne och det här på torget fungerade så bra att de nu funderar på om de har fler ämnen de kan ta upp på samma sätt. Murad berättade också att det är bra att de olika ideologierna kommer fram tydligt och det gjorde det under samtalet.
- Det är lätt att samtala med Karolina Wallström från Liberalerna och Vänsterpartiet och Liberalerna har två helt olika ideologier, då ska vi också visa skillnaderna, sa Murad Artin.

Finns likheter.

Det finns vissa likheter mellan Vänsterpartiet och Liberalerna berättade Murad Artin, bland annat när det gäller frigörelse och jämställdhet och det behöver också lyftas fram precis som olikheterna, vissa saker i debatten är de överens om men sedan så finns det stora skillnader.
Vänsterpartiet är mot vinster i välfärden, synen på skattemedel är en av de stora skillnaderna mellan partierna och ideologierna är viktiga, sedan är det viktigt att de får möjlighet att redovisa sina ideologier inför väljarna så att det inte bara är sakfrågor som diskuteras utan helheten med ideologi och värderingar.
- Vi ska se elever som elever och inte som kunder, sa Murad Artin.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar