×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2022-10-02  

Energikrisens påverkan på företagen i länet.

Energikrisens påverkan på företagen i länet.

Under fredagen höll Länsstyrelsen Örebro och Region Örebro län en pressträff om hur energikrisen påverkar företag i vårt län och de som höll i pressträffen var Maria Larsson Landshövding, Irén Lejegren Region Örebro län, det var några till som var med och de var Therese Hjelseth Områdeschef energi och klimat Region Örebro län, Karl Bergsström Krisberedskapshandläggare Länsstyrelsen Örebro och Jens Isemo VD Linde energi.


© 2022 Johan Gullberg - knytpunkt.com
4 Klickbara bilder.

Under fredagen höll Länsstyrelsen Örebro och Region Örebro län en pressträff om hur energikrisen påverkar företag i vårt län och de som höll i pressträffen var Maria Larsson Landshövding, Irén Lejegren Region Örebro län, det var några till som var med och de var Therese Hjelseth Områdeschef energi och klimat Region Örebro län, Karl Bergsström Krisberedskapshandläggare Länsstyrelsen Örebro och Jens Isemo VD Linde energi.

Finns en stor oro.

Det finns en stor oro hos företagare i Örebro län för hur vintern kommer att bli med energipriser och oron innebär att det till exempel inom byggsektorn att de bygger klart påbörjade projekt men är tveksamma till att satsa på nya och det i förlängningen kan resultera i högre arbetslöshet inom den sektorn, men det finns även oro för mindre företag så som pizzerior som är en stor energianvändare och om energibristen fortsätter så kommer det resultera i konkurser.
En förhoppning som kom fram under pressträffen var att det snabbt ska komma en ny regering på plats så att de utlovade stöden ska kunna komma igång med dem.

Alla behöver spara på el.

Energikrisen som råder just nu gör att alla måste hjälpas åt att spara på den el vi har och om hela landet kan minska elanvändningen med fem procent så skulle den värsta krisen avvärjas och om vi kan spara två procent så skulle risken för elransonering minska dramatiskt.
Det här att alla behöver hjälpas åt gäller både företag och privatpersoner, kommuner, Region Örebro län och Länsstyrelsen Örebro håller redan på och inventerar sina egna verksamheter för att se vad de kan spara in på.
- 200 myndigheter har fått uppdraget att själva se över sin egen verksamhet, för att se vad vi kan göra för att spara energi sa Maria Larsson.

Ett långsiktigt arbete.

Region Örebro län och Länsstyrelsen Örebro har under rätt lång tid haft ett gemensamt arbete för att hjälpa företag att ställa om sina verksamheter till mer klimatsmarta alternativ och den här pressträffen planerades redan i somras men då hade de inte en tanke på att den skulle vara så aktuell som den är idag.

Det långsiktiga arbetet har flutit på bra men en skillnad som är idag är att det har blivit mer bråttom med även lite mer kortsiktiga satsningar för att hjälpa företag som är energikrävande, klimatarbetet får nu stå tillbaka också när det inte finns möjligheter att göra större satsningar för att ekonomin inte finns där idag.
- Även om det är tungt nu för många så ser man det arbetet som väldigt avgörande sa Irén Lejegren.

Ställ om infrastrukturen.

Jens Isemo VD Linde energi talade om att med de höga elpriserna som råder nu så är det många som inte har råd att betala sina elräkningar och inför vintern kommer det bli ännu fler som får problem med att betala så därför är det väldigt viktigt att en ny regering kommer på plats så att de kan fatta beslut om stödpaket både till företag och privatpersoner.

När det beslutades om ett stödpaket förra gången så tog det några månader innan pengarna började betalas ut men människor behöver hjälpen nu inte till början av nästa år.
Jens Isemo vill också se stödsystem för att ställa om infrastrukturen så att energin används på rätt sätt, till exempel så finns det andra alternativ än el att värma bostäder eller vatten som skulle kunna göra stor skillnad.
- Från beslut så tar det ju också en lång tid innan de här pengarna hamnar hos kunderna sa Jens Isemo.

Finns risk för energibrist i vinter.

Maria Larsson Landshövding, berättade att det finns en risk för elbrist i vinter speciellt om det blir en riktigt kall vinter och det är topparna i elanvändningen som är det stora problemet, tidigare så har vi importerat el under de tiderna men med elbrist i Europa så kommer det inte vara en möjlighet den här vintern, vi måste förbereda oss på ett bra sätt och när det gäller näringslivet så är det många som är oroliga för hur det kommer att bli och de vill ju också behålla sina anställda.
- Det bästa man kan göra när en kris är i annalkande är att försöka förbereda sig på att motverka den på bästa sätt sa Maria Larsson.

Spara fem procent el.

Maria Larsson berättade att om vi kan spara två procent el så kan vi slippa nedstängning av elen under vintern och om alla både företag och privatpersoner kan spara fem procent energi så kan elen till och med gå ned i pris och närma sig förra årets priser.

Det är energitopparna som är det svåra att hantera så det gäller också att tänka smart och inte göra allt energislukande precis när man kommer hem från jobbet utan skjuta lite på det så att topparna minskar för om vi kan jämna ut topparna så kommer elnätet klara av att göra sitt jobb på ett bättre sätt.

Maria Larsson berättade att hon har stängt av golvvärmen i badrummet för det är en sådan där enkel sak att göra för att spara energi och hon funderar på vad hon kan minska i övrigt för även om vi har varit bortskämda med att ha gott om energi så får vi nu vänja om till att tänka över hur vår energiförbrukning ser ut.
- Se till vad du klan spara, att duscha lite kortare i varmvatten, kanske till och med duscha kallvatten, nej, då går det riktigt fort sa Maria Larsson.

Viktigt att prioritera rätt.

Karl Bergström, krisberedskapshandläggare på Länsstyrelsen i Örebro län berättade att de påbörjade ett arbete med att kartlägga viktiga samhällsfunktioner sedan 2008 och uppdraget är att få en lista på vilka verksamheter som ska prioriteras om elnätet behöver kopplas bort.
Syftet är att ha en detaljerad lista på vad som inte ska kopplas bort utan att de kan koppla bort andra områden än just de där det finns till exempel sjukhus eller polisstationer.

Prioriteringslistan kompletteras ständigt och lämnas in till Svenska Kraftnät och Energimyndigheten som sedan vidarebefordrar listorna till energibolagen och det här arbetet görs i hela landet.
- Då tittar man på vilka verksamheter som finns på respektive elledning, så det är ett ganska detaljerat arbete sa Karl Bergström.

Energigenomgångar kan vara viktiga för företag.

Therese Hjelseth, Områdeschef energi och klimat Region Örebro län, berättade om sitt uppdrag som vänder sig till små och medelstora företag, en av de saker som Regionen kan hjälpa till med är energigenomgångar för att företagen ska få en klar bild av hur de använder energin och om det finns några oväntade delar som kanske drar lite väl mycket energi mot vad man har tänkt.

Energieffektiviseringen i länet är väldigt olika,det finns företagare som har investerat mycket på att bli mer effektiva och andra som inte har gjort någonting direkt.
Inom Region Örebro län så har de just nu två olika projekt det ena är med deras fastigheter för att se över ventilationer och sådan a saker för att göra husen mer energieffektiva och det projektet har redan dragit igång, men de planerar också ett projekt för att se vad varje medarbetare kan göra för att hjälpa till.
- Hur viktigt det är att vi nu gemensamt sparar energi, oavsett om man har ett fast pris eller inte så är det viktigt för hela energisystemet att vi sparar energi sa Therese Hjelseth.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar