×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2022-09-01  

Biståndet är viktigt för Kristdemokraterna.

Biståndet är viktigt för Kristdemokraterna.

Kristdemokraternas valstuga fick på onsdagen besöka av Gudrun Brunegård som är deras biståndspolitisk talesperson i Kristdemokraterna och hon var också ansvarig för att ta fram deras nya biståndspolitiska program.
Vid valstugan var det ett samtal som leddes av Hans Eklind (KD) och naturligtvis var det bistånd de pratade om eftersom Gudrun Brunegård senare under kvällen skulle hålla ett föredrag om det.

© 2022 Johan Gullberg - knytpunkt.com
7 Klickbara bilder.

Kristdemokraternas valstuga fick på onsdagen besöka av Gudrun Brunegård som är deras biståndspolitisk talesperson i Kristdemokraterna och hon var också ansvarig för att ta fram deras nya biståndspolitiska program.
Vid valstugan var det ett samtal som leddes av Hans Eklind (KD) och naturligtvis var det bistånd de pratade om eftersom Gudrun Brunegård senare under kvällen skulle hålla ett föredrag om det.

Varför är biståndet så viktigt för Kristdemokraterna.

En av grundpelarna i den kristna ideologin är omtanken av andra människor och speciellt människor som har det svårt av olika anledningar sedan spelar det egentligen ingen roll om det är här i Sverige eller i något annat land och många som gick med i Kristdemokraterna kommer från sammanhang där biståndsarbete har varit ett naturligt inslag i deras liv.
Många i Kristdemokraterna har arbetat med att samla in pengar på olika sätt och till olika verksamheter utomlands och när pengarna har skickats så har det senare också kommit ett svar med vad de har använt pengarna till och de som varit med och samlat in pengarna kan då också se hur det hjälpt människor till ett bättre liv.
- Man har samlat in pengar och skickat till andra länder och man har fått tillbaka respons och sett att det här bidrar till att lyfta människor ur fattigdom, det hjälper dem att bli självständiga och få en självkänsla sa Gudrun Brunegård.

Hjälp människor på plats.

Gudrun Brunegård sa också att om vi kan hjälpa människor på plats, där de bor så bidrar det till att de kan förverkliga sina drömmar på hemmaplan så minskas drivkraften att ge sig iväg till något annat land där de hoppas att det ska bli bättre.
Kristdemokraterna vill också förändra hur Sveriges bistånd ska delas ut och minska andelen som går till de stora organisationerna som FN för där går det inte att se hur biståndspengarna används. I deras nya biståndspolitiska program så pekar de ut flera punkter som de vill förändra, idag så är det många fler biståndsmål och det gör att det blir spretigare och svårare att styra biståndet så att det kommer rätt.
- Vi måste ju göra biståndet effektivt, att vi når till de personer och grupper som är berättigade till biståndet det ska inte gå till att göda fackföreningspampar i Zambia som jag hörde någon historia om sa Gudrun Brunegård.

Sverige ger ett stort bistånd.

Sverige är ett av de största biståndsgivarna i förhållning till befolkningsmängd och Gudrun Brunegård var tydlig med att vi borde ställa mer krav för att vara med och se vart pengarna tar vägen. Idag så är inte Sverige representerat i olika FN organisationer som håller på med bistånd och det vill Gudrun Brunegård se en förändring i så att vi kan vara med och se vart biståndet går och också granska så att stödet går till rätt saker och rätt organisationer.
- Vi skickar in massor med pengar till FN organisationer och det är jättebra, det ger en flexibilitet och en frihet att styra dit behoven är som störst, men det är också svårt att följa upp pengarna, att de verkligen används på det mest optimala sättet sa Gudrun Brunegård.

Pandemin har slagit hårt och behoven av bistånd har ökat.

Pandemin slog hårt mot hela världen och det har också gjort att behovet av bistånd har ökat markant runt om i världen och i flera länder så har utvecklingen gått bakåt istället för framåt.
Idag så är det färre barn som går i skolan och det är också många fler flickor som blir bortgifta för att familjen inte har råd att ha dem kvar hemma.
Det är 100 miljoner fler som nu lever i extrem fattigdom runt om i världen än vad det var före pandemin så behovet av bistånd har inte minskat utan i stället ökat markant senaste åren.
- Pandemin har alltså kastat utvecklingen i världen minst 10 år bakåt sa Gudrun Brunegård.

Effektivare hjälp med internet.

Den nya tekniken har underlättat biståndsarbetet mycket, Gudrun Brunegård berättade att hon var biståndsarbetare i Tanzania på 1990-talet och då tog det ungefär en vecka för ett brev att komma fram, idag så kan du skicka ett sms och få svar inom några minuter så att det är mycket enklare med kommunikationen idag.
I Tanzania så hoppade de över mycket teknik och gick direkt på den digitala tekniken och de har sin egen version av Swish som faktiskt är äldre än den svenska versionen så de flesta i Tanzania sköter sina bankärenden via en mobil och ett av de bästa sätten att hjälpa människor i extrem fattigdom är att swisha en liten summa pengar varje månad via det systemet.
- Den digitala tekniken har verkligen reformerat och förvandlat världen helt och hållet sa Gudrun Brunegård.

Solidaritet är inskrivet i partiprogrammet.

Vi fick en intervju med Gudrun Brunegård efter samtalet vid valstugan och då berättade hon att biståndet är viktigt för Kristdemokraterna och har jämt varit viktigt tack vare den solidaritet som de har inskriven i partiprogrammet, omsorgen av människor som har det sämre än vi och att vi har en skyldighet att hjälpa på olika sätt.
Om Sverige minskade på biståndet så betyder det att fler barn inte går i skolan och att fler går och lägger sig hungriga, men också att fler kvinnor kan bli sålda som andra eller tredje hustru för att deras familjer inte har råd att försörja dem.
- Det får väldigt stora konsekvenser sa Gudrun Brunegård.

Viktigt att göra biståndet effektivare.

Kristdemokraterna tog fram ett nytt biståndspolitiskt program för att det var några år sedan de gjorde det gamla och idag när ett par partier vill minska på biståndet så ville de visa att det är viktigt att göra biståndet mer effektivt och att det går att effektivisera arbetet men ändå behålla det generöst så som det är idag.
Kristdemokraterna vill behålla enprocentsmålet som är idag för biståndet men de ser också att det finns saker att göra, så de vill se lite färre fokusområden och att en större del ska gå genom civilsamhället och inte de stora globala organisationerna.
- Vi vet att det är effektivt, det är mindre overheadkostnader och det är mindre risk för korruption sa Gudrun Brunegård.

Bara positiv respons.

Gudrun Brunegård fick presentera Kristdemokraternas nya biståndspolitiskt program på Almedalsveckan och hon fick bara bra respons på innehållet speciellt att de inte vill tumma på avräkningar för att finansiera flyktingmottagande i Sverige.
- Hela bistånds Sverige uppskattar det här jag har fått många goda ord sa Gudrun Brunegård.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar