×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2022-08-19  

Socialdemokraternas valmanifest.

Socialdemokraternas valmanifest.

Socialdemokraterna i Örebro presenterade sitt valmanifest för de kommande fyra åren och de som presenterade valmanifestet var John Johansson och Jessica Ekerbring.
Redan i våras presenterade Socialdemokraterna i Örebro sina fem övergripande vallöften och nu presenterade de lite mer konkreta saker speciellt när det gäller skolan.


© 2022 Johan Gullberg - knytpunkt.com
3 Klickbara bilder.

Socialdemokraterna i Örebro presenterade sitt valmanifest för de kommande fyra åren och de som presenterade valmanifestet var John Johansson och Jessica Ekerbring.
Redan i våras presenterade Socialdemokraterna i Örebro sina fem övergripande vallöften och nu presenterade de lite mer konkreta saker speciellt när det gäller skolan.

Klimatet är viktigt.

En del av Socialdemokraternas valmanifest handlar om klimatet och John Johansson talade om att de vill förenkla för privatpersoner att få tillstånd att installera solceller men det är inte enbart solenergi som är viktigt utan de vill också se en ökning av produktionen av biogas och de ser biogasen som en viktig del i den oroliga värld som vi just nu lever i, det är inte någon bra idé att lägga allt på el utan det behövs backup system ifall någonting händer framöver, så även om de ser att framtiden ligger i elektrifiering av fordon så är det ändå bra att ha en reservplan.
- Vi tror ju att elektrifieringen av bilparken är framtiden men vi behöver ha system som vi kan ha i backup och vi behöver ha en säker tillgång på biogas sa John Johansson.

John Johansson sa också att Socialdemokraterna vill se att Örebro blir Sveriges första smarta stad och området Tamarinden är en viktig del i det eftersom det är Örebros första smarta bostadsområde, Tamarinden är det första bostadsområdet som kan producera, lagra och distribuera elektricitet mellan olika fastigheter och även olika fastighetsvärdar och det här är någon som Socialdemokraterna vill se i hela Örebro.
- Örebro ligger i framkant av stadsdelsutveckling, Tamarinden är ju en stadsdel där man både kan producera, lagra och distribuera el mellan olika fastigheter sa John Johansson.

Säger nej till privatisering av hemtjänsten.

Socialdemokraterna vill inte att hemtjänsten ska privatiseras för de har sett att enskilda äldre kan hamna i knipa om ett hemtjänstföretag går i konkurs, men den kommunala hemtjänsten har varit snabba med att finnas där för de som plötsligt stått utan den hemtjänst de är berättigade till, så Socialdemokraterna vill istället stärka den kommunala hemtjänsten.
Socialdemokraterna vill också säkra att de som arbetar i hemtjänsten för Örebro kommun talar tillräckligt bra svenska och det är för att höja kvaliteten på den kommunala hemtjänsten så att alla deras medarbetare till exempel kan ta kontakt med vårdcentral eller vad nu den äldre behöver hjälp med, de som inte klarar av språkkraven ska erbjudas en utbildning så att de kan arbeta kvar.
- Vi har ju sett när hemtjänstföretag har gått i konkurs, att den kommunala hemtjänsten då väldigt snabbt måste finnas där sa John Johansson.

Tre prioriterade områden.

John Johansson berättade efter pressträffen att Socialdemokraterna i Örebro har tre huvudsakliga prioriteringar som de också delar med Magdalena Andersson och de är att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, med klimatet i fokus skapa nya jobb och sedan är det att bryta segregationen.
Några av förslagen som hör till de här tre prioriterade områdena är att stoppa vinstjakten i äldreomsorgen, att Vivalla senast 2027 inte längre vara ett särskilt utsatt område och så vill Socialdemokraterna öka Örebros attraktivitet.
- Vi har många förslag på hur vi ska åstadkomma det sa Johan Johansson.

Örebro ska bli självförsörjande på grön energi.

Det ska satsas på mer vindkraft och att det ska bli enklare för både företag och privatpersoner att sätta upp solceller på taken, idag så går arkitektoniska värden före nyttan av solceller likaså kan estetik komma före nyttan och det vill Socialdemokraterna ändra på så att klimatnyttan kommer först, speciellt med tanke på det läge vi har just nu.
Örebro ska också bli Sveriges första smarta stad och då är tanken att de vill utvidga arbetssättet som finns i Tamarinden till hela staden även om John Johansson sa att det kommer antagligen i första hand vara nyproduktion i kommunens regi som kommer ha det upplägget med att kunna både producera och lagra energi för att sedan kunna distribuera energin dit den behövs.
Det här är ett långsiktigt arbete och ingenting som kommer att gå snabbt att genomföra men ambitionen finns att det ska finnas i hela Örebro.
- Vi vill sprida det arbetssättet så att hela Örebro kan ta del av det och det tror vi är ett bra sätt att minska elförbrukningen och också minska kostnader sa John Johansson.

1 miljard på 8 år.

Socialdemokraterna i Örebro vill stärka upp trygghetsarbetet i staden med en miljard kronor under åtta år, men trygghetsarbetet sker på väldigt många olika sätt så det handlar om belysning, trygghetsvärdar och att få centrala Örebro att upplevas tryggare än vad det gör idag berättade John Johansson.
Järntorget upplevs som en otrygg plats i Örebro och det är ett torg som man bara passerar förbi John Johansson berättade att de vill se om de kan förändra torget så att det blir ett torg människor tycker om att vara på istället för att bara passera förbi.
- Det är ett stort trygghetspaket, bland annat vill vi se ökad trygghet här i centrum med till exempel Järntorget som många upplever som en otrygg plats sa John Johansson.

Skolan har länge prioriterats.

Jessica Ekerbring berättade att Socialdemokraterna länge har prioriterat skolan och det gör de även nu, vi vet att elever som är trygga och mår bra lär sig mer sa Jessica Ekerbring.
Skolan måste också bli likvärdig och bli en skola dit eleverna verkligen vill komma och där de kan utmanas på din egen nivå.
När det gäller förskola så vill Socialdemokraterna se att fler barn går i förskolan för att förberedas inför den riktiga skolan.
Örebro har inte jättebra resultat i skolan och de måste bli bättre menade Jessica Ekerbring, det måste bli fler som klarar av grundskolan och gymnasiet, det är viktigt för deras framtid men också för samhället.
- Vi tror även vad gäller trygghet och kriminalitet och sådana saker, att skolan är, jag ska inte säga lösningen på allt för det sätter för stor press på lärarna men definitivt att skolan är nyckeln sa Jessica Ekerbring.

Två år i samma klass.

Socialdemokraterna i Örebro vill se att skolor börjar använda sig av att låta elever stanna ett år extra i en klass vid behov, den möjligheten finns ju redan i dag att låta elever gå om ett år men den utnyttjas för sällan och sedan så har Socialdemokraterna flera andra åtgärder också naturligtvis så som obligatorisk lovskola och läxhjälp vid behov.
Det behövs också mindre klasser i skolan för att göra det enklare att få en mer nivåbaserad undervisning i skolan och Jessica Ekerbring var tydlig med att hon inte lägger sig i pedagogiken men hon vill se att skolorna har rätt förutsättningar för att klara sitt uppdrag.
- Men även mindre undervisningsgrupper för lite mer nivå baserad undervisning sa Jessica Ekerbring.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar