×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2022-06-05  

Manifestation i Varberga mot våld.

Manifestation i Varberga mot våld.

Under lördagen hölls en manifestation i Varberga centrum och det var en manifestation mot det dödliga våldet som har tagit livet av tre unga män i Varberga.
Människor började samlas rätt tidigt och det var en bra uppslutning till manifestationen som bestod av flera tal och lite musik, manifestationen arrangerades av Syrianska föreningar som har sin bas i Mariakyrkan i Varberga.

© 2022 Johan Gullberg - knytpunkt.com
20 Klickbara bilder.

Manifestation i Varberga.

Under lördagen hölls en manifestation i Varberga centrum och det var en manifestation mot det dödliga våldet som har tagit livet av tre unga män i Varberga.
Människor började samlas rätt tidigt och det var en bra uppslutning till manifestationen som bestod av flera tal och lite musik, manifestationen arrangerades av Syrianska föreningar som har sin bas i Mariakyrkan i Varberga.

Det räcker nu!

Habib Dilmac var konferencier under manifestationen och den som band ihop alla tal, han passade också på att själv ta ordet och hans budskap var tydligt, enda sättet som vi kan få ett slut på våldsspiralen är om alla hjälps åt,att vända den här utvecklingen kommer att kräva engagemang och vilja från många olika håll för här måste hela samhället gå in och hjälpa till och då är det inte bara samhället som finns i Varberga utan hela Örebro måste hjälpas åt.
Ledorden för manifestationen var, Det räcker nu, Stoppa våldet och det är dags för en framtidstro, just att ska framtidstro är viktigt och ensam är svag men tillsammans är vi starka.
- För att lyckas så måste vi förändra, en kan inte förändra men många tillsammans kan skapa någonting nytt och bättre sa Habib Dilmac.

Acceptera aldrig vapen.

Jan Zetterqvist (S) ordf, kommunfullmäktige Örebro, inledde sitt tal med att framföra sin sorg för de förlorade liven och han sa också att alla som går bort har människor som de lämnar kvar, de var någons son, bror kusin eller vän och när någon rycks bort så drabbar det hela familjen.
När det gäller det dödliga våldet så sa Jan Zetterqvist att han blir arg och att det är just unga som drabbas av våldet och att det var så många som samlades till manifestationen visar att många anser att nu får det vara nog och att det räcker.
När det gäller Örebro kommun så sa Jan Zetterqvist att de ska göra allt de kan för att den kriminella livsstilen ska bli så svår att de väljer ett liv utan våld istället, idag är det ju tyvärr så att om en gärningsman blir dömd så står det en ny och väntar och den kedjan måste brytas och det betyder att inget barn som är inne på fel väg ska lämnas utan stöd.
Vi kan inte acceptera att vapen är en del av vardagen, aldrig sa Jan Zetterqvist.

Var en surgubbe eller surgumma.

Alla har en roll att spela oavsett om det är polis, socialtjänst eller kommunala insatser av annat slag, men det räcker inte bara med att kommunala eller myndigheter arbetar med det här, det finns ett engelskt uttryck som översatt till svenska blir, det krävs en by för att uppfostra ett barn och när Jan Zetterqvist växte upp så var det säkert så även om han inte uppfattade det då berättade han, det var många vuxna runt omkring som sa ifrån när han gjorde dumheter men det verkar inte vara så idag och han sa också att han får erkänna att han inte heller säger ifrån när han ser ungdomar eller barn som gör dumheter.
Men tänk om vi alla tillsammans tar ansvar att säga ifrån, det finns många som ser unga runtomkring sig och ser att de har hamnat på glid och även om vi inte kan få alla att sluta med brottslighet så kan vi påverka någon och försöka dela med oss om enkla levnadsregler och vad som är rätt och fel.
- Det kostar ju på att vara den där gnällgubben, men om det kan leda till att vi får en bättre värld att leva i då är det så värt det, var det ni också, världen behöver fler gnällgubbar och gnällgummor naturligtvis sa Jan Zetterqvist.

Alla har ett syfte i livet.

Mikael Collin talade om att han tror att allas liv har en mening och det gäller bara att klura ut vad just ditt syfte med livet är och alla som kom till manifestationen behöver uthållighet för att stå upp och fortsätta med att säga att det räcker nu.
Alla har ett syfte att göra samhället bättre och det räcker inte bara med att komma till manifestationen utan det krävs engagemang även framåt för att verkligen åstadkomma förändring och vi behöver ställa upp för samhället och inte bara tänka på oss själva.
Sången som Mikael Collin hade valt att sjunga var Justin Biebers Purpose och den handlar just om att känna att livet har ett syfte så det var ett väldigt passande val.
- Så jag skulle vilja uppmuntra er att hitta någonting där ni kan hoppa in, sa Mikael Collin.

Vi kommer nära våra hyresgäster.

Anna-Carin Bohman Magnusson var ÖBOs representant under manifestationen och hon inledde sitt tal med att beklaga sorgen för de drabbade familjerna som var på plats under manifestationen och hon sa också att hon blev bestört över det som har hänt men också väldigt sorgsen.
Att unga människor dör innan livet riktigt har börjat är helt oacceptabelt och meningslöst, det är en förlust för oss alla.
Det är viktigt att se att de senaste händelserna inte bara är en Varbergafråga utan en fråga för hela Örebro men det är inte bara Örebro som är drabbat av våldet utan många städer har samma problem idag.
25 procent av ÖBOs hyresgäster är barn och unga, det är över 10 000 och det ger ÖBO ett stort ansvar att förvalta deras uppväxtmiljöer på ett bra sätt.
- Vi jobbar varje dag med att göra de uppväxtmiljöerna så bra och trygga som det bara går sa Anna-Carin Bohman Magnusson.

Jag står här som Varbergabo.

Behcet Barsom har bott länge i Varberga och under manifestationen så var han där som privatperson och inte politiker, även om han nu har flyttat ifrån Varberga efter flera år med byggstök så orkade han inte längre, men Varberga kommer jämt ha en speciell plats i hans hjärta eftersom han bodde där i 46 år.
Behcet Barsom berättade att han har gått på fritidsgården i Varberga och hans politiska bana startade också med fritidsnämnden i Varberga så Varberga har präglat honom och Varberga är en stadsdel som sjuder av liv det är inte bara lägenheter och hus i betong.
Jag flydde inte från Varberga snarare var det Varberga som jagade bort mig här ifrån, det omfattande och nödvändiga arbetet med att förnya Varberga och flera års vistelse mitt i en byggarbetsplats blev till sist för mycket att utstå sa Behcet Barsom.
Visst har Varberga förändrats men hela samhället har förändrats under de här åren och Varberga speglar bara den förändring som har skett i hela landet.
Vi har alla ett ansvar om vi vill se en förändring vi kan inte förlita oss på att någon annan ska skapa förändringen utan vi måste själva ta ansvar för att hjälpa till att skapa det samhälle vi vill ha.
- Man kan inte fly från eller gömma sig för den verklighet som råder, verkligheten kommer alltid att komma ikapp en, gillar man inte den verklighet som råder så finns det bara en sak att göra och det är att agera, att själv agera och inte förvänta sig att någon annan ska göra det sa Behcet Barsom.

Arbeta för förståelse.

Angela Collin, komminister svenska kyrkan och Jeanette Dolk Öhman, Diakon svenska kyrkan representerade Örebro kristna råd som är en paraplyorganisation för kristna församlingar och idag är det 27 kyrkor som är med.
Angela Collin inledde sitt tal med att uttrycka medkänsla till de drabbade familjerna. Tro möter tro är en samverkansgrupp i Örebro kristna råd som arrangerar möten mellan olika kristna inriktningar för att öka förståelsen mellan grupperna och de religiösa grupperna möts och diskuterar olika frågor och Angela Collin var tydlig med att vad de än arbetar med så finns det mycket kvar att göra och det här är bara starten i arbetet och hon citerade det som står på hemsidan för Örebros kristna råd.
- Vi tror att gud finns och vill alla människor väl, vi tror också att alla är inbjudna att vara guds medarbetare i denna värld.

Vi måste göra något.

Habib Dilmac avslutade manifestationen genom att berätta att när de satt och tänkte att de måste göra något efter de här skjutningarna för att visa att det räcker nu så var det också en känsla av frustration, Syrianska föreningen startades 1977 och under 45 år så har Varberga i stort sett varit deras område.
Syrianska föreningen är en förening som har tagit ansvar genom att nattvandra och ha flera andra aktiviteter förutom idrottsföreningen berättade Habib Dilmac och de har gjort flera försök att försöka komma tillrätta med gäng problematiken men med enbart ideellt arbete så orkar och kan man inte göra hur mycket som helst även om man vill.
Resurserna räcker inte till man engagerar sig efter arbetet eller mellan arbeten och de har trygghetsvandrat och träffat ungdomarna och de vet att allt inte står rätt till men de har inte de förutsättningar som de behöver för att kunna göra någonting åt situationen.
Vi måste börja bygga människor istället för att lägga pengar på aktiviteter, renoveringar och vägar, människor måste ha en stabil grund att stå på och om socialtjänsten inte räcker till och föreningen enbart drivs ideellt så stannar det så, men om föreningen hade haft möjlighet att ha anställd personal så skulle det bli resultat.
- Ge oss verktygen och vi lovar att använde dem rätt och vi lovar er ett resultat också utefter det sa Habib Dilmac.

Känslosamt avslut på manifestationen.

Pappan till George Afram en av de avlidna killarna kom spontant upp för att säga några ord och han började med att tacka alla som kom till manifestationen och ett speciellt tack till de poliser som kom för att delta i manifestationen, han fortsatte med att alla ska ha respekt för polisen och alla ska tycka om varandra och stoppa våldet.
- Snälla, snälla, snälla det räcker, vi är alla människor.

Arbetet startar nu.

Avslutningen på manifestationen var en tyst minut och sedan fick alla som ville lägga blommor på en iordningställd plats, känslan efter den tysta minuten var högtidlig men framför allt sorgsen och det var väldigt lugnt trots att det var många som la blommor vid vägkanten.
Vi fick en väldigt kort intervju med Habib Dilmac efter manifestationen och han berättade att allt gått bra och han kände sig nöjd med dagen och att de fick fram sitt budskap.
Tanken med manifestationen var också att kunna skapa en plattform för fortsatt arbete för att få ett slut på våldet och under de här intensiva dagarna så har de fått nya kontakter och många har hört av sig för att visa medkänsla och de känner att de nu blir uppbackade för att kunna göra det här viktiga arbetet och en sak som Habib Dilmac vill se är en bättre kontaktyta mellan de här ungdomarna och samhällets olika representanter och den enda vägen att styra om ungdomar som redan hamnat fel är att klampa in i deras liv för att styra om den riktning de har valt och det kommer inte att bli lätt, men varje mil börjar med ett litet steg.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar