×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2021-10-15  

Satsning på belysning och fortsatt utveckling.

Satsning på belysning och fortsatt utveckling.

För ett par veckor sedan så presenterade den styrande majoriteten i Örebro kommun sin budget för kommande år och idag så var det representanter från programnämnd samhällsbyggnads som presenterade sin del i budgeten lite mer i detalj.

© 2021 Johan Gullberg - knytpunkt.com
1 Klickbar bild.

För ett par veckor sedan så presenterade den styrande majoriteten i Örebro kommun sin budget för kommande år och idag så var det representanter från programnämnd samhällsbyggnads som presenterade sin del i budgeten lite mer i detalj.

Nya satsningar.

De som var med under pressträffen var Ullis Sandberg (S) ordförande Programnämnd samhällsbyggnads, Linda Larsson (C) vice ordförande och David Gelinder (KD) presidieledamot. Ullis Sandberg inledde pressträffen med att tala lite om budgeten i allmänhet för att sedan gå in på de viktigaste punkterna i programnämnd samhällsbyggnads och en av de viktigaste sakerna var att de nu har möjlighet att göra lite ny satsningar för första gången på flera år eftersom Örebro kommun har en stark ekonomi.

Hur mycket hinner man på ett år.

Linda Larsson berättade att underhållsbehovet är jättestort men frågan är hur mycket kan man hinna med på ett år för alla åtgärder måste först projekteras och sedan upphandlas för att sen kunna utföras och projektering och upphandling tar tid, för det som behöver underhåll är ju sådant som börjar bli gammalt och slitet i vår offentliga miljö.
Örebro ska fortsätta vara en motor i länet sa Linda Larsson och hon fortsatte med att vi har många som vill etablera sig här och vi ska fortsätta att vara ett logistiskt nav och då blir Örebro en motor för hela länet.
- Om vi jobbar väldigt långsiktigt med det här så tror jag att hela regionen vinner på det sa Linda Larsson.

Inte så lätt att planera framåt.

Pandemin som vi har levt med under senaste året har gjort arbetet med samhällsbyggnads extra svårt eftersom de är beroende av framtidsprognoser för att kunna planera sitt arbete framåt och Ullis Sandberg talade om att de fortfarande inte riktigt vet hur det kommer att se ut framöver och hur länge som pandemin kommer att påverka deras arbete.
- Vi har ju som sagt haft en extremt hög befolkningstillväxt i Örebro och den har ju mattats av något, ganska mycket egentligen, tidigare år så har vi ju överskridit befolkningsprognosen kraftigt sa Ullis Sandberg.

Stort underhållsbehov.

Det finns ett stort underhållsbehov av offentliga miljöer i Örebro, hittills så har underhållet varit koncentrerat till skolor och förskolor men när det arbetet nu är nästan klart så har de tittat över vad nästa stora underhålls behov finns och även om det finns många områden som har eftersatt underhåll så blev det fokus på belysningen i centrala Örebro.
Samhällsbyggnads har 60 miljoner kronor extra till eftersatt underhåll och majoriteten av de pengarna kommer att gå till byte av elkablar i centrala Örebro för att säkra gatubelysningen som idag inte fungerar som den ska på vissa platser.
- Med särskilt fokus på belysningen i city, att förbättra den och utveckla den sa David Gelinder.

Kommer krävas grävarbete.

För att få ordning på belysningen i city så måste det bytas kablar och då måste det grävas också berättade David Gelinder efter pressträffen och om han får bestämma när så blir det till hösten och inte under sommaren nästa år.
En anledning till att inte starta arbetet redan under sommaren är att de inte vill ha grävarbeten i centrala Örebro under turistsäsongen.
- Vi vill ju helst inte gräva under de tider då det är mycket besökare och det är många människor som rör sig till Örebro sa David Gelinder.

Synkronisering av trafiksignaler.

Det pågår ett arbete för att synkronisera alla trafiksignaler i Örebro och det betyder att blåljusfordon och bussar kommer att ha förtur vid rödljusen.
Ambulans och polis kommer ha möjlighet att koppla på systemet under utryckningar för att göra deras arbetsmiljö säkrare och även säkrare för andra trafikanter.
Kollektivtrafiken kommer också att vara prioriterad trafik vilket kommer att göra busschaufförernas arbetsdag bättre och marginellt förkorta restiderna.
- Vi har en dialog med dem och om vi lyckas ro det här i hamn så är vi först i Sverige med att ha den synkningen i hela kedjan sa David Gelinder.

Synkronisering viktig för samhällstransporter.

Synkroniseringen av trafikljusen ser David Gelinder som en viktig dela i att förbättra samhällsviktiga transporter, för bussar blir det en liten vinst i tid och för blåljuspersonal så blir det en säkrare arbetsmiljö och att de också tar sig fram genom Örebro snabbare och säkrare än vad de gör idag.
Från Vivalla till centrum skulle det ge 75 sekunders ökning på en resa som tar ungefär 20 minuter, så procentuellt är det en stor vinst effektivitetsmässigt speciellt om man tittar på alla turer som bussarna gör.
- Det finns många vinster med att ha det här systemet sa David Gelinder.

Grönytor är viktiga för alla.

Grönytorna i staden är viktiga för alla inte bara för barn även om Linda Larsson är mest inne på att de gröna ytor som har gjorts i ordning redan är mycket mer tilltalande än de gamla lekplatserna, de nya lekmiljöerna talar till en på ett annat sätt än vad de gjorde tidigare, tidigare så var det en sandlåda, några gungor och en liten klätterställning men idag så byggs lekparker på ett annat sätt för nu är det mer en enhetlig känsla mellan parkmark och lekplats.
- Som jag ser det så är det, även om det är mer naturligt att man kommer till dom platserna som vuxen när man har barn, så är de här platserna väldigt tilltalande för alla skulle jag säga sa Linda Larsson.

Örebro är gammalt.

Ullis Sandberg avslutade pressträffen med att säga att stora delar av Örebro byggdes mellan 1950 – 1970 och det gör att det finns väldigt stora behov av underhåll och det gäller alla områden, de senaste mandatperioderna så har kommunledningen i Örebro arbetat med att renovera skolor och förskolor och det var ett stort åtagande men det är i stort sett klart nu och även om det har gjorts underhållsarbeten på andra områden hela tiden så börjar behoven i den offentliga miljön öka kraftigt och därför ska de ta fram mer strategiska underhållsplaner för att få en bättre överblick vad som behöver göras.

Det finns jämt utmaningar.

Ullis Sandberg berättade att det finns jämt utmaningar inom samhällsbyggnads och just nu så är en av de största utmaningarna faktiskt hur framtiden kommer att bli.
Örebro växer inte lika snabbt längre, pandemin gjorde att allt saktade in en del för Örebro växer fortfarande men inte lika snabbt som innan pandemin och hur det kommer att bli när pandemin är slut går inte att säga.
Den här budgeten är fokuserad på det eftersatta underhållet och behoven i staden är stora på flera olika områden det är inte bara belysning.
Idag kan Ullis Sandberg inte svara på frågan hur mycket eftersatt underhåll det finns i Örebro men de håller på att ta fram sådant underlag just nu och det arbetet startade förra året.
De har arbetar just nu med att ta fram underlag för hur det ser ut med underhåll när det gäller asfalt i staden och för att få ett sådant underlag så gäller det att ge sig ut i staden och titta på hur asfalten faktiskt ser ut.
- Man pratar ofta belysning och asfalt men det gäller ju många saker, det är lekparker, broar och egentligen allt vi ser sa Ullis Sandberg.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar