×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2021-09-30  

Budget utan effektiviseringar.

Budget utan effektiviseringar.

Majoriteten i Örebro kommun presenterade sitt förslag på budget under onsdagen och det var en historisk budget utan krav på effektiviseringar eftersom Örebro kommun har en stark ekonomi och att prognoserna framåt ser bra ut så behövs det inga nedskärningar i verksamheten under nästa budgetperiod.

© 2021 Johan Gullberg - knytpunkt.com
1 Klickbar bild.

Majoriteten i Örebro kommun presenterade sitt förslag på budget under onsdagen och det var en historisk budget utan krav på effektiviseringar eftersom Örebro kommun har en stark ekonomi och att prognoserna framåt ser bra ut så behövs det inga nedskärningar i verksamheten under nästa budgetperiod.

Majoritet i 10 år.

Pressträffen inleddes med att de berättade att nu har majoriteten med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet styrt Örebro i 10 år och trots att det bytts ut personer under tiden så fungerar samarbetet bra.
Medverkande på pressträffen var John Johansson (S), Marlene Jörhag (KD) och Jimmy Nordengren (C ).
- Just att vi har styrt i 10 år gör så klart att vi ser positivt på Örebros utveckling, det har hänt väldigt mycket under de senaste 10 åren och det kommer fortsätta hända bra saker under kommande år sa John Johansson.

Örebro står starkt.

Örebro har en mycket stark ekonomi berättade John Johansson och vi har haft en stark tillväxt under flera år med företagsetableringar och fler företag är på väg att etablera sig så Örebro mår bra.
Marlene Jörhag talade om att pandemin har inneburit att medarbetare i Örebro kommun har fått slita hårt för att få verksamheterna att fungera och också med att ställa om verksamheter allt eftersom förutsättningarna förändrades men nu så har restriktionerna hävts och den svenska ekonomin verkar återhämta sig snabbare än beräknat men pandemin innebar en stor osäkerhet inför framtiden eftersom det inte gick att göra prognoser om hur framtiden skulle gestalta sig.
- Medarbetarna i Örebro kommun har slitit hårt för att klara de utmaningar som finns och hålla igång våra verksamheter sa Marlene Jörhag.

Kostnader överstiger inte intäkterna.

Ett sätt att veta att Örebro kommun har en stark ekonomi är att kostnaderna inte överstiger intäkterna och varje generation ska själva bära sina kostnader och det gör de i dagsläget berättade Jimmy Nordengren.
Viktiga investeringar ska inte heller skjutas på framtiden och på så sätt drabba kommande generationer och Örebro kommun har ett stort underhållsbehov idag.
Vi vet att vi har ett underhållsbehov på flera håll och de väljer att fokusera på det framöver.
- Vi som kommunledning tar ansvar för ekonomi och arbetar för att investera och reinvestera på bästa sätt för framtiden sa Jimmy Nordengren.

Social välfärd och barn och utbildning får mest.

I det här budgetförslaget så får social välfärd och barn och utbildning mest av kakan och Marlene Jörhag sa att det här är en tydlig markör som visar att skolan fortfarande är kommunens viktigaste prioritet.
Stärkt elevpeng i Örebro kommun och en satsning på elevhälsan är ett par saker som finns med i budgeten och när det gäller elevhälsan så betyder satsningen mer personal för att förbättra tillgängligheten ute i skolorna.
- Det här är en jätteviktig satsning, inte minst utifrån de signaler vi har fått utifrån pandemin och vad det kan få för långsiktiga konsekvenser sa Marlene Jörhag.

En stark budget för välfärd och en återstart av Örebro kommun.

Vi fick en intervju med John Johansson (S) efter presentationen av budgeten och han berättade då att det kändes bra att få presentera en väldigt glädjande budget.
Vi befinner oss fortfarande i en pandemi men nu när restriktionerna har släppts så behöver vi bygga nytt, stärka välfärden där vi redan innan pandemin visste om brister och det har kommit fram fler under pandemin också, men Örebro kommun behöver en omstart också när det gäller till exempel besöksnäringen genom att till exempel locka fler evenemang till staden, tanken är också att utveckla alla de grönområden som finns runt Örebro så som Hjälmaren och Kilsbergen och John Johansson vill gärna se en utveckling som lockar inte bara turister ut i naturen utan även Örebroare.
- Jag vill se möjligheten för fler att besöka de här vackra miljöerna och nyttja dem på ett bra sätt sa John Johansson.

Historisk stor budget utan effektiviseringar.

Marlene Jörhag berättade att hon var mest nöjd med att den här budgeten inte innehåller några effektiviseringar och hon vill kalla det historiskt och naturligtvis väldigt glädjande även om hon själv inte varit aktiv inom politiken så jättelänge själv så vet hon att det här är första gången på i alla fall 10 år som det läggs en budget helt utan effektiviseringskrav.
Majoritetens 10 år i ledningen för Örebro kommun kommer inte att få något eget firande eftersom något sådant inte har fungerat under pandemin men Marlene Jörhag var tydlig med att de kommer att fortsätta arbeta för att Örebro ska vara attraktivt både att bosätta sig i och att besöka.
För de som funderar på att bosätta sig i Örebro så är det många saker som ska fungera och ett bra boende och fungerande skola är viktiga frågor som det naturligtvis jobbas med hela tiden, men också att utveckla grönområden och evenemangsstaden.
- Att välja att bosätta sig i en kommun, då vill man ha en skola som fungerar, man vill ha bra boende och så vidare och de delarna jobbar vi ju också med sa Marlene Jörhag.

Lättare att förbättra när det finns en trygghet.

Jimmy Nordengren berättade att han tycker att det var väldigt skönt att kunna presentera en budget utan effektiviseringar för det kan göra det lättare för verksamheterna att växa och kanske se möjligheter på ett annat sätt när de inte behöver leta efter saker att dra ner på.
Allt i budgeten är viktigt men klimatfrågan är något som Jimmy Nordengren tycker är lite extra och därför gillar han att den lyfts lite extra i den här budgeten, samtidigt tror han att hela kommunen har blivit lite smartare i sättet att tänka när det gäller klimatfrågan.
Arbetet med Agenda 2030 går framåt och det gäller fortfarande att få alla att förstå att det gäller oss alla och just nu håller de på att ta fram en koldioxidbudget för att få riktmärken på hur mycket koldioxid de kan använda och var det behövs åtstramningar för att nå klimatmålen.
- Jag tror att det är lättare att hitta de saker som behöver förbättras när det finns en trygghet sa Jimmy Nordengren.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar